Bảo bối

0
29

Tác giả: Neleta

Thể loại: Giang hồ, NP (1 bé và … 4 thằng công  = =|||), khả ái thụ + tứ suất công.

Edit: [Su]

Văn án:

Nhi tử của Võ Lâm tôn giả sao có thể là phế vật?

Thế nhưng cố tình lại là vậy.

Thê tử của Võ Lâm tôn giả sao có thể cùng người bỏ trốn?

Thế nhưng nàng lại cố tình bỏ trốn.

Nếu sinh ra tàn tật mang đến lạnh lùng từ phụ thân cùng nước mắt của mẫu thân;

Vậy việc mẫu thân bỏ trốn lại đổi lấy tình cảnh càng thêm không chịu nổi .

Không thể bộc lộ ra nụ cười đối với phụ thân cùng các huynh đệ mà bản thân tối khát vọng,

Chẳng sợ có thể được tới ánh mắt yêu mến của một người đều có thể xem như trân bảo tiến vào nơi sâu kín,

Thế nhưng, tất cả mọi người chán ghét tiểu Bảo a.

Tại sao tiểu Bảo sẽ không nói? Tại sao tiểu Bảo từ nhỏ đã bị hủy một chân? Tại sao tiểu Bảo luôn sẽ đau a?

Cái này tiểu Bảo cũng không biết.

Tiểu Bảo muốn đi tìm mụ mụ, hỏi mụ mụ tại sao bỏ lại tiểu Bảo cùng người khác “Bỏ trốn” ?

Còn có còn có, “Bỏ trốn” đến tột cùng cái gì a? Tại sao phụ thân sẽ bởi vì vậy mà đem cậu để tại nơi không có bóng người?

Nơi này thật đáng sợ a, thường thường sẽ có “Quỷ” kêu, kêu đến không dám ngủ.

Sợ a sợ a, hù dọa hư tiểu Bảo không thể nhịn được nữa mà đi tìm “Quỷ” lý luận, không cần kêu.

Tìm được “Quỷ” rồi, cũng nhìn thấy “Quỷ” .

A! !

Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh;

Khoảnh khắc đạo cửa ngầm kia bị mở ra,

Sự yên lặng vùi lấp suốt bảy năm bị đánh phá.

Tinh phong huyết vũ, nhất tiếu mẫn ân cừu, ai cũng không làm chủ được, ai cũng không làm chủ được.

MỤC LỤC

Bảo Bối – Tiết tử

Bảo Bối – CHƯƠNG 1

Bảo Bối – CHƯƠNG 2

Bảo Bối – CHƯƠNG 3

Bảo Bối – CHƯƠNG 4

Bảo Bối – CHƯƠNG 5

Bảo Bối – CHƯƠNG 6

Bảo Bối – CHƯƠNG 7

Bảo Bối – CHƯƠNG 8

Bảo Bối – CHƯƠNG 10

Bảo Bối – CHƯƠNG 11

Bảo Bối – CHƯƠNG 12

Bảo Bối – CHƯƠNG 13

Bảo Bối – CHƯƠNG 14

Bảo Bối – CHƯƠNG 15

Bảo Bối – CHƯƠNG 16

Bảo Bối – CHƯƠNG 17

Bảo Bối – CHƯƠNG 18

Bảo Bối – CHƯƠNG 19

Bảo Bối – CHƯƠNG 20

Bảo Bối – CHƯƠNG 21

Bảo Bối – CHƯƠNG 22

Bảo Bối – CHƯƠNG 23

Bảo Bối – CHƯƠNG 24

Bảo Bối – CHƯƠNG 25

Bảo Bối – CHƯƠNG 26

Bảo Bối – CHƯƠNG 27

Bảo Bối – CHƯƠNG 28

Bảo Bối – CHƯƠNG 29

Bảo Bối – CHƯƠNG 30

Bảo Bối – CHƯƠNG 31

Bảo Bối – CHƯƠNG 32

Bảo Bối – CHƯƠNG 33

Bảo Bối – CHƯƠNG 34

Bảo Bối – CHƯƠNG 35

Bảo Bối – CHƯƠNG 36

Bảo Bối – CHƯƠNG 37

Bảo Bối – CHƯƠNG 38

Bảo Bối – CHƯƠNG 39

Bảo Bối – CHƯƠNG 40

Bảo Bối – CHƯƠNG 41

Bảo Bối – CHƯƠNG 42

Bảo Bối – CHƯƠNG 43

Bảo Bối – CHƯƠNG 45

Bảo Bối – CHƯƠNG 46

Bảo Bối – CHƯƠNG 47

Bảo Bối – CHƯƠNG 48

Bảo Bối – CHƯƠNG 49

Bảo Bối – CHƯƠNG 50

Bảo Bối – CHƯƠNG 51

Bảo Bối – CHƯƠNG 52

Bảo Bối – CHƯƠNG 53

Bảo Bối – CHƯƠNG 54

Bảo Bối – CHƯƠNG 55

Bảo Bối – CHƯƠNG 56

Bảo Bối – CHƯƠNG 57

Bảo Bối – CHƯƠNG 58

Bảo Bối – CHƯƠNG 59

Bảo Bối – CHƯƠNG 60

Bảo Bối – CHƯƠNG 61

Bảo Bối – CHƯƠNG 62

Bảo Bối – CHƯƠNG 63

Bảo Bối – CHƯƠNG 64

Bảo Bối – CHƯƠNG 65

Bảo Bối – CHƯƠNG 66

Bảo Bối – CHƯƠNG 67

Bảo Bối – CHƯƠNG 68

Bảo Bối – CHƯƠNG 69

Bảo Bối – CHƯƠNG 70

Bảo Bối – CHƯƠNG 71

Bảo Bối – CHƯƠNG 72

Bảo Bối – CHƯƠNG 73

Bảo Bối – CHƯƠNG 74

Bảo Bối – CHƯƠNG 75

Bảo Bối – CHƯƠNG 76

Bảo Bối – CHƯƠNG 77

Bảo Bối – CHƯƠNG 78

Bảo Bối – CHƯƠNG 79

Bảo Bối – CHƯƠNG 80

Bảo Bối – CHƯƠNG 81

Bảo Bối – CHƯƠNG 82

Bảo Bối – CHƯƠNG 83

Bảo Bối – CHƯƠNG 84

Bảo Bối – CHƯƠNG 85

Bảo Bối – CHƯƠNG 86

Bảo Bối – CHƯƠNG 87

Bảo Bối – CHƯƠNG 88

Bảo Bối – CHƯƠNG 89

Bảo Bối – CHƯƠNG 90

Bảo Bối – CHƯƠNG 91

Bảo Bối – CHƯƠNG 92

Bảo Bối – CHƯƠNG 93

Bảo Bối – CHƯƠNG 94

Bảo Bối – CHƯƠNG 95

Bảo Bối – CHƯƠNG 96

Bảo Bối – CHƯƠNG 97

Bảo Bối – CHƯƠNG 98

Bảo Bối – CHƯƠNG 99

Bảo Bối – CHƯƠNG 100

Bảo Bối – CHƯƠNG 101

Bảo Bối – CHƯƠNG 102

Bảo Bối – CHƯƠNG 103

Bảo Bối – CHƯƠNG 104

Bảo Bối – CHƯƠNG 105

Bảo Bối – CHƯƠNG 106

Bảo Bối – CHƯƠNG 107

Bảo Bối – CHƯƠNG 108

Bảo Bối – CHƯƠNG 109

Bảo Bối – CHƯƠNG 110

Bảo Bối – CHƯƠNG 111

Bảo Bối – CHƯƠNG 112

Bảo Bối – CHƯƠNG 113

Bảo Bối – CHƯƠNG 114

Bảo Bối – CHƯƠNG 115

Bảo Bối – CHƯƠNG 116

Bảo Bối – CHƯƠNG 117

Bảo Bối – CHƯƠNG 118

Bảo Bối – CHƯƠNG 119

Bảo Bối – CHƯƠNG 120

SHARE
Previous articleBảo Bối - CHƯƠNG 120
Next articleBảo hiểm nhân mạng - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI