Chỉ trăng xuân vẫn đa tình

0
24

Tên gốc: (Đa tình chích hữu xuân đình nguyệt)

Tác giả: (Lê Hoa Yên Vũ)

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược luyến, bá đạo hoàng đế công, tướng quân tỷ phu thụ, niên hạ.

Biên tập: Shalya

Văn án:

Đối với người này,

Hắn để ý hơn bất cứ ai,

Hận không thể đem những thứ tốt nhất thế giới toàn bộ tặng cho y.

 

Đối với người này,

Hắn phải tàn nhẫn hơn ai khác,

Năm lần bảy lượt thương tổn tâm y,

Lại dùng thủ đoạn âm thầm tước binh quyền của y.

 

Hết thảy đều vì người ấy là tỷ phu của hắn,

Mà với hắn mối quan hệ này của hai người vẫn chưa đủ.

 

Giang sơn vạn lý thì sao?

Quyền khuynh thiên hạ lại như thế nào?

Hắn muốn chẳng qua là một người,

Một người hắn thầm thương trộm nhớ suốt năm năm.

 

Tâm cơ trùng điệp,

Nhưng thấp thoáng dưới những thương tổn ấy,

Kỳ thật chỉ là một tấm lòng son chân thành mà thôi.

 

Nhưng: một khi ngày như nguyện đến,

Đó sẽ là ngày viên mãn chăng?

 

Kết thúc người hữu tình sẽ thành quyến thuộc,

Nhưng bên trong là vô vàn khúc chiết,

Bao lần trả giá bằng thương đau,

Nào có ai biết được đây?

Chú giải:

(*) Câu thơ đươc trích trong bài thơ Ký nhân 1 do Trương Bí viết:

Biệt mộng y y đáo Tạ gia,

Tiểu lang hồi hợp khúc lan tà.

Đa tình chích hữu xuân đình nguyệt,

Do vị ly nhân chiếu lạc hoa

Dịch nghĩa

Mơ màng phảng phất đến nhà họ Tạ

Đường hiên uốn khúc, bao lơn quanh co

Đa tình chỉ có trăng trong sân mùa xuân

Còn vì người biệt ly chiếu xuống bông hoa rụng.

Dịch thơ

Về nhà Tạ, biệt mộng xanh

Bao lơn nghiêng uốn dãy hành lang cong

Trăng xuân tình vẫn chờ mong

Chiếu lên hoa rụng soi lòng người đi.

Riêng bản thân mình thì thích hai câu thơ lục bát do một nhà thơ khác dịch hơn nên mạn phép lấy câu đầu trong hai câu thơ này làm tên tiếng Việt cho truyện:

Đa tình chích hữu xuân đình nguyệt.

Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.

=>>Chỉ trăng xuân vẫn đa tình

Bởi người ly biệt rọi cành hoa rơi.

 MỤC LỤC

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 1

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 2

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 3

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 4

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 5

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 6

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 7

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 8

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 9

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 10

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 11

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 12

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 13

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 14

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 15

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 16

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 17

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 18

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 19

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 20

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 21

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 22

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 23

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 24

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 25

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 26

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 27

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 28

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 29

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 30

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 31

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 32

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 33

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 34

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 35

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 36

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 37

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 38

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 39

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 40

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 41

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 42

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 43

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 44

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 45

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 46

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 47

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 48

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 49

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 50

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 51

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 52

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 53

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 54

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 55

Chỉ trăng xuân vẫn đa tình – CHƯƠNG 56

SHARE
Previous articleChỉ trăng xuân vẫn đa tình - CHƯƠNG 56
Next articleChích thị vi nhĩ - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI