Hảo mộc vọng thiên

0
24

Tác giả: Nhĩ Nhã

Edit: Yu Yin

Văn án

Mộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, hắn một tên mười bảy mười tám tuổi, liền khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh, sau trộm gỗ bị sét đánh, liền ngoan ngoãn, Mộc Lăng chữa bệnh cho hắn, cứu mạng của hắn.

Sau bệnh hảo, tiểu tử trước khi đi hướng tới đại thụ hô to: “Họ Mộc kia, ta từ hôm nay trở đi đổi tên thành Tần Vọng Thiên, ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày, gia muốn đoạt lại gốc cây này.”

Mười năm sau, Mộc Lăng là thần y, thiên hạ đệ nhất người tốt.

Mười năm sau, Tần Vọng Thiên là mã tặc, thiên hạ đệ nhất đại phôi đản.

Một ngày đầu thu, Mộc Lăng đi xa, đi tìm dược liệu có thể làm cho mình trường mệnh bách tuế, trước khi xuất hành hắn cùng chính mình ước pháp ba điều

Một, không lo chuyện bao đồng!

Hai, không lo chuyện bao đồng!

Ba, không lo chuyện bao đồng!

 

MỤC LỤC

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 1

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 2

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 3

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 4

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 5

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 6

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 7

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 8

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 9

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 10

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 11

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 12

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 13

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 14

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 15

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 16

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 17

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 18

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 19

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 20

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 21

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 22

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 23

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 24

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 25

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 26

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 27

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 28

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 29

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 30

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 31

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 32

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 33

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 34

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 35

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 36

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 37

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 38

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 39

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 40

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 41

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 42

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 43

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 44

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 45

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 46

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 47

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 48

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 49

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 50

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 51

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 52

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 53

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 54

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 55

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 56

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 57

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 58

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 59

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 60

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 61

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 62

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 63

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 64

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 65

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 66

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 67

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 68

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 69

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 70

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 71

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 72

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 73

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 74

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 75

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 76

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 77

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 78

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 79

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 80

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 81

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 82

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 83

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 84

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 85

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 86

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 57

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 88

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 89

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 90

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 91

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 92

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 93.1

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 93.2

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 94

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 95

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 96

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 97

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 98

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 99

Hảo mộc vọng thiên – CHƯƠNG 100

SHARE
Previous articleHảo mộc vọng thiên - CHƯƠNG 100
Next articleHầu tử xưng đại vương - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI