Rổ rá cạp được thì cạp đi

0
25

Tác giả: Thụy Bất Tỉnh

Biên tập: lingsan

Beta: Sa Thủy + Dạ Thảo

Tóm tắt sơ lược:

(Truyện không có tóm tắt, là lingsan tự viết thôi)

Thằng seme lăng nhăng cứ tưởng, uke sẽ vẫn nhẫn nhượng hắn. Nhưng đời đã chứng minh rằng, không ai đứng mãi ở một chỗ chờ người khác cả. Nhẫn nại thì cũng có hạn độ, con giun xéo lắm cũng quằn. Cậu dọn ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc đời hắn, đi tìm hạnh phúc mới.

Và rồi, cậu gặp một thằng seme mới,

Trẻ trung, giỏi việc nhà, bảo vệ cậu, đầy chất xì tin,

Nhưng… đó là một thằng otaku a~~~

Cậu ghét otaku!

MỤC LỤC

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 1

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 2

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 3

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 3.1

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 4

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 5

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 6

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 6.1

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 7

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 7.1

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 8

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 9

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 10

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 10.1

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 11

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 12

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 13

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 14

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 15

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 16

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 17

Rổ rá cạp được thì cạp đi – CHƯƠNG 18

SHARE
Previous articleRổ rá cạp được thì cạp đi - CHƯƠNG 18
Next articleỞ Cùng Ma Vương - CHƯƠNG 1.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI