Ta không muốn sinh hài tử

0
48

Tác giả: Nhân Sinh Giang Nguyệt

Thể loại: Đam mỹ, xuyên qua thời không, nam nam thế giới, nam nam sinh tử, sản nhũ, nông gia sinh hoạt, điền chủng, ấm áp văn, 1×1.

Văn án

Thế giới này rất kỳ quái, không có nữ nhân, nam nhân chia làm đàn ông và ca nhi. Đàn ông đều tương đối cao to khỏe mạnh, ca nhi thì so ra ốm yếu hơn, hầu kết cũng không rõ ràng. Ca nhi khi sinh ra thì có một nốt ruồi lệ chí màu đỏ bên mắt trái, nốt ruồi màu sắc càng tươi đẹp thì cho thấy năng lực sinh dục càng mạnh. Ca nhi sau khi lập gia đình sinh tử liền đổi tên thành sao sao.

Một cô nhi ở thời hiện đại sau khi xuyên qua một thế giới như vậy liền sống một cuộc sống nhàn nhã điền viên phố phường, trừ chuyện phải gả cho một nam nhân, tất cả đều tương đối tốt đẹp.

MỤC LỤC

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 01

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 02

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 03

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 04

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 05

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 06

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 07

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 08

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 09

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 10

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 11

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 12

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 13

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 14

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 15

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 16

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 17

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 18

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 19

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 20

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 21

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 22

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 23

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 24

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 25

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 26

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 27

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 28

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 29

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 30

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 31

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 32

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 33

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 34

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 35

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 36

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 37

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 38

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 39

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 40

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 41

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 42

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 43

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 44

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 45

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 46

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 47

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 48

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 49

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 50

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 51

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 52

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 53

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 54

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 55

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 56

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 57

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 58

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 59

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 60

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 61

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 62

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 63

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 64

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 65

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 66

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 67

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 68

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 69

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 70

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 71

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 72

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 73

Ta không muốn sinh hài tử – CHƯƠNG 74

SHARE
Previous articleTa không muốn sinh hài tử - CHƯƠNG 74
Next articleTà kiếm phụ thân - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI