U linh giới

0
26

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Hệ liệt Cửu giới bộ thứ 3, thần bí, ma pháp, tình hữu độc chung, 1X1

Edit: Phúc Vũ

Văn án

Giới thứ mười, còn có tên là U linh giới.

Trước nay vẫn là cấm địa của chúng sinh vật cửu giới.

Có một ngày, thiên đường và địa ngục mỗi nơi phái một đại biểu đi công tác đến đó…

Chuyện về Mammon và Metatron…

MỤC LỤC

U linh giới – Tiết tử

U linh giới – CHƯƠNG 1

U linh giới – CHƯƠNG 2

U linh giới – CHƯƠNG 3

U linh giới – CHƯƠNG 4

U linh giới – CHƯƠNG 5

U linh giới – CHƯƠNG 6

U linh giới – CHƯƠNG 7

U linh giới – CHƯƠNG 8

U linh giới – CHƯƠNG 10

U linh giới – CHƯƠNG 11

U linh giới – CHƯƠNG 12

U linh giới – CHƯƠNG 13

U linh giới – CHƯƠNG 14

U linh giới – CHƯƠNG 15

U linh giới – CHƯƠNG 16

U linh giới – CHƯƠNG 17

U linh giới – CHƯƠNG 18

U linh giới – CHƯƠNG 19

U linh giới – CHƯƠNG 20

U linh giới – CHƯƠNG 21

U linh giới – CHƯƠNG 22

U linh giới – CHƯƠNG 23

U linh giới – CHƯƠNG 24

U linh giới – CHƯƠNG 26

U linh giới – CHƯƠNG 27

U linh giới – CHƯƠNG 28

U linh giới – CHƯƠNG 30

U linh giới – CHƯƠNG 31

U linh giới – CHƯƠNG 32

U linh giới – CHƯƠNG 33

U linh giới – CHƯƠNG 34

SHARE
Previous articleU linh giới - CHƯƠNG 34
Next articleUyên ương phổ - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI