Cẩu nô cung đình sinh hoạt

0
17

Tác giả: Dailyowl

Thể loại: cung đình, cường cường bá đạo hoàng đế công,một chút ngược luyến, SM, HE.

Editor: Tiểu Cầm

Beta: Tiểu Vĩ

Văn án:

Trường Lạc cung giam giữ một nô tài. Hắn là cẩu nô, là con khuyển bí mật của hoàng đế.

Cẩu nô, không bằng súc vật, người lại càng không phải. Bị vu nhục, bị hành hạ tra tấn, một sống không được, muốn chết cũng không xong. Cơ bản vị hoàng đế kia không cho hắn làm người. Uỷ khuất, nhưng không thể phản kháng. Tâm hắn mỗi ngày đều mong đòn roi có thể đưa hắn tới Cửu tuyền gặp vị tiền Thái hậu rất mực sủng hạnh hắn năm xưa.

Đến một ngày, sau khi trải qua một trận thập tử nhất sinh, hắn dậy, và thấy thái độ của hoàng đế đối với hắn hoàn toàn thay đổi.

Là đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn? Nhưng… hắn rất mong trò chơi này đừng sớm kết thúc, để hắn cảm nhận một chút hơi ấm….

 MỤC LỤC

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 1

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 2

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 3

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 4

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 5

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 6

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 7

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 8

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 9

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 10

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 11

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 12

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 13

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 14

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 15

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 16

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 17

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 18

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 19

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 20

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 21

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 22

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 23

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 24

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 25

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 26

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 27

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 28

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 29

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 30

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 31

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 32

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 33

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 34

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 35

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 36

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 37

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 38

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 39

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 40

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 41

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 42

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 43

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 44

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 45

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 46

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 47

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 48

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 49

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 50

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 51

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 52

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 53

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 54

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 55

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 56

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 57

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 58

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 59

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 60

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 61

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 62

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 63

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 64

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 65

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 66

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 67

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 68

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 69

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 70

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 71

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 72

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG MỘT KÍNH THIÊN PHÁP TỔ, CẦN CHÍNH YÊU DÂN, SỐNG LÂU TRĂM TUỔI, NÚI CAO NGÀN ĐỜI, YÊN BÌNH DÀI LÂU, NGÀY SAU HẠNH PHÚC.

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG HAI VĂN GIÁO CHẤN HƯNG, NHÂN TÀI NHẠC DỤC, VÌ NƯỚC VÌ DÂN.

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG BA NÊN QUÂN, NÊN SƯ, KHỔNG DUNG BẢO, ĐẢN GIÁO TƯ, HẬU MẠC HẬU, HUẤN TÔNG CHI, NHÂN MẠC NHÂN, CHÂM VẠN DÂN.

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG BỐN TRỌNG DÂN CANH CHỨC, VŨ DƯƠNG HÀN ÚC, ĐỒ TẬP THỤ Y, TOẢN CHÍ TỔ KHẢO, ĐẠI HIẾU BỊ HĨ, DƯỠNG DÂN VI BẢO.

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG NĂM ĐẾ CẬN CHƯNG DÂN, CHỬNG CHI ĐỨC CHÍNH, VIẾT VŨ VIẾT DƯƠNG, THIÊN TÂM HIỆP ỨNG, RỘN RÀNG XUÂN THAI, PHONG NIÊN LŨ KHÁNH.

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG SÁU DÂN SINH TOẠI, NGUYÊN HÓA NHU, ÁT TUYÊN TƯỚC, KHOAN QUỲNH BÔ, YẾM XAN CHÚC, TẬP CƯ NHU, NHẠC HẠO HẠO, AN DU DU.

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG BẢY TRUNG HOÀ VŨ NHẠC MẠI THIỀU, PHỔ THIÊN SUẤT THỔ HOAN ĐỒNG THANH. KHÁNH VẠN THỌ HỀ PHẤT LỘC ƯNG, THỤ THIÊN HỮU HỀ MẠC BẤT THỪA.

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 73

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 74

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 75

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 76

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 77

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 78

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 79

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 80

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 81 PN1

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 82 PN2

Cẩu nô cung đình sinh hoạt – CHƯƠNG 83 PN3

SHARE
Previous articleCẩu nô cung đình sinh hoạt - CHƯƠNG 83 PN3
Next articleCha nuôi - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI