Charmed

0
19

Author: Tinhvặn

Proof – reader: Stunami

Rate: M

Genre: yaoi, romance, có lẽ một chút horror, hoang tưởng, angst

MỤC LỤC

SHARE
Previous articleCharmed - CHƯƠNG 5: THE DEATH - CÁI CHẾT
Next articleChất tử vu li - Tiết tử

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI