Chiêu tuyết | Rửa oan

0
54

Chiêu tuyết (giải tội)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân.

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, HE.

Edit: lacphongcovan.

MỤC LỤC

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 1 GIA MÔN KỊCH BIẾN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 2 TỰ KHÍ PHONG TRẦN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 3 TÁI NGỘ CỐ NHÂN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 4 SƠ NHẬP VƯƠNG PHỦ.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 5 THÂN HÃM LANG HUYỆT.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 6 CÁI GỌI LÀ DUYÊN PHẬN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 7 MƯA GIÓ SẮP ĐẾN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 8 SẮC THỤ HỒN CÙNG.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 9 TÂM TỰ THÀNH TRO.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 10 HỘ QUỐC TƯỚNG QUÂN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 11 VÔ ÁI CHI DỤC.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 12 SỨ THẦN LIÊU QUỐC.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 13 LỘ RA MANH MỐI.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 14 THỎ TỬ HỒ BI. (GIỐNG NHƯ MỘT CON NGỰA ĐAU CẢ TÀU BỎ CỎ).

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 15 MƯỜI LĂM CHI ƯỚC.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 16 TIÊN HOÀNG BĂNG HÀ.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 17 CẮT BÀO ĐOẠN NGHĨA.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 18 TÚY LÝ MÔNG LUNG.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 19 HOA LẠC HỮU KỲ.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 20 TƯƠNG PHÙNG BẤT THỨC.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 21 TRẦM OAN GIẢI TỘI.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 22 BÍCH HỌA NƠI MẬT THẤT.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 23 TẦN GIA CỐ TRẠCH.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 24 TRỞ LẠI CHỐN CŨ.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 25 THIÊN LAO TƯƠNG ĐỐI.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 26 MUỐN NÓI LẠI THÔI.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 27 TRĂNG PHỦ HỒ SEN

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 28 NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 29 THỊ PHI ĐỘT CHUYỂN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 30 THU HẬU VẤN TRẢM.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 31 KHÚC CUỐI PHÂN LY

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 32 DỨT BỎ TIỀN TRẦN.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 33 HỒN HỀ TRỞ VỀ.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 34 TỊNH ĐẾ LIÊN HOA.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 35 CÔNG CHÚA LIÊU QUỐC.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 36 TRẦM THỦY ĐÀM HOA.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 37 GIẤC MỘNG NAM KHA.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 38 NHƯ THỰC NHƯ ẢO.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 39 ĐẠP TUYẾT TẦM MAI.

Chiêu tuyết – CHƯƠNG 40 HOÀNG HÔN TIỆM LẠC.

SHARE
Previous articleChiêu tuyết - CHƯƠNG 40 HOÀNG HÔN TIỆM LẠC.
Next articleChỉnh cổ - CHƯƠNG 1-2

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI