Cuộc sống biến thái của hủ nam

0
30

Tác giả: IK Lương.

Thể loại: đam mỹ hiện đại 1×1, có thể coi là công sủng thụ, nữ vương thụ,ngọt ngào.

MỤC LỤC

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 1 TA LÀ HỦ NAM

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 2 MỸ NAM MẮC CÂU

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 3 TỨC CHẾT TA MÀ!!!

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 4 GẶP LẠI CA CA ĐẸP TRAI

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 5 NGỒI TRÊN ĐU QUAY TRỌC TRỜI

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 6 HÃM HẠI TIỀN ĐẠI TƯỚNG QUÂN

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 7 TA NHẢY DÙ

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 8 NHẤT BÚT CÂU TIÊU (XÓA BỎ TOÀN BỘ)

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 9 MỘT MỸ NAM KHÁC

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 10: ĐỌC SÁCH BỊ TÓM

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 11: LỰA CHỌN TRANG PHỤC

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 12 CẢNH THAY ĐỒ PHẤN NỘN

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 13: BỮA TIỆC DƯỚI NẾN

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 14: BÀY TỎ THÂM TÌNH

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 15: NGỦ LẠI NHÀ HẮN

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 16: CÙNG NHAU TẮM RỬA

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 17 CỘNG CHẨM MÀ NGỦ (NGỦ CHUNG GỐI = NGỦ CHUNG MÀ THUI, MÀU THIỆT)

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 18: CÙNG DÙNG BỮA SÁNG

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 19: MỘT CON SẮC LANG

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 20: BẤT NGỜ XUẤT HIỆN

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 21: NGỘ NHẬP LANG PHÒNG (VÀO NHẦM PHÒNG LANG)

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 22: TRUY VẤN ẢNH CHỤP.

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 23: TỨC GIẬN RỜI TRẬN

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 24: TRUYỆN TRÒ VEN SÔNG

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 25: HẬN HẬN HẬN HẬN

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 26: CHỢT CẢM THẤY KHÔNG KHỎE.

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 27: CẨU THỐI VẠN TUẾ (CẨU= CHÓ, THỐI= CHÂN, THỈNH TỰ GHÉP)

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 28: SAU KHI SAY RƯỢU

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 29: OÁN HẬN NHƯ THẾ.

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 30:GIÁO DỤC ĐAM MỸ.

Cuộc sống BT của hủ nam – CHƯƠNG 31 PN1

SHARE
Previous articleCuộc sống BT của hủ nam - CHƯƠNG 31 PN1
Next articleCuộc sống hạnh phúc của bác sĩ và thần y - CHƯƠNG 1 TUI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI