Dụ hồ nhập hổ khẩu

0
39

Tác giả: Thiên Nham

Thể loại: Huyền huyễn, bá đạo Hổ Vương công, mỹ hồ ly thụ, công sủng thụ, nam nam sinh tử  (ở phiên ngoại), H văn, nhất thụ nhất công, HE.

Edit: Chunee

.

Văn án

Từ Lang tộc trở về, vừa lúc gặp đêm trăng tròn phát tình, Kim Ngọc đang bị sắc dục dày vò lại lên tiếng cứu được Hổ Vương bị yêu nữ hạ dược. Kim Ngọc không cách nào khống chế bản thân, vội vàng muốn chạy khỏi nơi này. Hồ Vương không rõ chuyện gì liền đuổi theo, nhưng y không ngờ vừa nhìn mặt hắn liền đối với hắn “nhất kiến chung tình”.

Chú thích: để tránh 1 vài hiểu lầm, ta nói rõ lun:

+ Kim Hồ, tên thật là Kim Ngọc, anh trai của Kim Cát trong Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

+ Hổ Vương, tên thật là Lang Nguyên (郎元). Chữ Lang (郎) này khác với chữ Lang (狼) trong Lang Vương (狼王).

Bạn này là loài Hổ, nói kĩ hơn là Xích Hổ (Xích = đỏ thẫm), nên đừng thấy bạn này tên Lang Nguyên lại nghĩ bạn ấy là con Lang nhá.

MỤC LỤC

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 1

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 2

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 3

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 4

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 5

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 6

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 7

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 8

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 9

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 10

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 11

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 12

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 13

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 14

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 15

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 16

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 17

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 18

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 19

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 20

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 21

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 22

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 23

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 24

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 25

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 26

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 27

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 28

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 29

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 30

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 31

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 32

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 33

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 34

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 35

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 36

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 37

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 38

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 39

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 40

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 41 PN1

Dụ hồ nhập hổ khẩu – CHƯƠNG 42 PN2

SHARE
Previous articleDụ hồ nhập hổ khẩu - CHƯƠNG 42 PN2
Next articleDụ hoặc chi chân ái - CHƯƠNG 1: CÁ NƯỚC THÂN MẬT

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI