Tàn ngọc li thương

0
23

Tác giả: Huyết Mỗ Dực

Thể loại: Phụ tử, giang hồ, HE, mĩ công mĩ thụ, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ…

Beta: Mai Lạc

Văn án

Vận mệnh cuối cùng là hạnh phúc hay bi thương…Chúng ta không thể nào biết được

Ngay cả như vậy chúng ta vẫn đang bước đi trên con đường vận mệnh đã an bài. . .

Khoái hoạt. . Bi thương. . Rốt cuộc là cái gì làm cho ta ở lại chỗ này. .

Có lẽ ta chỉ muốn một lý do. . Một lý do để lưu lại. .

Biết yêu sẽ không có kết quả. .

Nhưng chúng ta vẫn yêu  nhau . .

Chúng ta thương tổn lẫn nhau. .

Có lẽ chỉ có như vậy. .

Mới có thể nhớ rõ ta vẫn còn yêu  ngươi. .

Có lẽ chỉ có như vậy. .

Cho dù che kín vết thương. .

Chúng ta vẫn rất yêu .

MỤC LỤC

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 1: GẶP NHAU

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 2: TÀN NGỌC

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 3: NGÀY LẠI

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 4: ĐÁNH ĐÀN

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 5: HUYẾT SÁT

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 6: QUAY VỀ TRANG ( THƯỢNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 7: QUAY VỀ TRANG ( HẠ )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 8: NHẬP TRANG ( THƯỢNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 9: NHẬP TRANG ( TRUNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 10: NHẬP TRANG ( HẠ )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 11: GHEN TỴ ( THƯỢNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 12: GHEN TỴ ( TRUNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 13: GHEN TỴ (HẠ )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 14: THANH LÂU (THƯỢNG)

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 15: THANH LÂU ( TRUNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 16: THANH LÂU ( HẠ )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 17: ÁM MẮT ( THƯỢNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 18: ÁM MẮT ( TRUNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 19: ÁNH MẮT (HẠ )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 20: LĨNH VIỆT ( THƯỢNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 21: LĨNH VIỆT ( TRUNG )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 22: LĨNH VIỆT ( HẠ )

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 23: DẠ TẬP [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 24: DẠ TẬP [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 25: DẠ TẬP [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 26: TẬP VÕ [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 27: TẬP VÕ [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 28: TẬP VÕ [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 29: ĐÔ THÀNH [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 30: ĐÔ THÀNH [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 31: ĐÔ THÀNH [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 32: NHIỆM VỤ [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 33: NHIỆM VỤ [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 34: NHIỆM VỤ [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 35: TRỐN TRÁNH [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 36: TRỐN TRÁNH [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 37: TRỐN TRÁNH [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 38: PHÓNG TÚNG [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 39: PHÓNG TÚNG [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 40: PHÓNG TÚNG [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 50 PN1

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 41: THƠ ẤU [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 42: THƠ ẤU [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 43: THƠ ẤU [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 44: LỰA CHỌN [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 45: LỰA CHỌN [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 46: LỰA CHỌN [ HẠ ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 47: THIÊN THẦN [ THƯỢNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 48: THIÊN THẦN [ TRUNG ]

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 50 PN1: CUNG ĐÌNH (THƯỢNG)

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 51 PN2: ĐỔI HỒN.

Tàn ngọc li thương – CHƯƠNG 52 PN3

SHARE
Previous articleTàn ngọc li thương - CHƯƠNG 52 PN3
Next articleTân lang biến tân nương - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI