Đổ cục (Ván cược)

0
123

Tên gốc: Đổ cục

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Biên dịch: Hồng và Hạ Vũ

Thể loại: đam mỹ, nhất công nhất thụ, cung đình cổ trang (làm nền), hài, ngược luyến tàn tâm (tí xíu cho gọi là có màu), gian xảo mỹ công, ngu ngơ bình phàm thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: 2 quyển (tự chương + 29 chương) Hoàn.


 

THƯỢNG BỘ – TỰ CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ TAM CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ TỨ CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ LỤC CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ THẤT CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ BÁT CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ CỬU CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ THẬP CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

THƯỢNG BỘ – ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG


HẠ BỘ – VĂN ÁN

HẠ BỘ – ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP TỨ CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP NGŨ CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP LỤC CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP THẤT CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP BÁT CHƯƠNG

HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP CỬU CHƯƠNG

 

SHARE
Previous articleĐổ cục - [VÁN CƯỢC] HẠ BỘ – ĐỆ NHỊ THẬP CỬU CHƯƠNG
Next articleEm nghe anh giải thích - CHƯƠNG I – EM NGHE ANH GIẢI THÍCH

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI