Hoàng tộc bại hoại

0
20

Hệ liệt: Vũ lâm dật sư

Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, mỹ công, đế vương thụ, ngược luyến tàn tâm.

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Kumiko

  • Giới thiệu:

Từ xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu vị đế vương giẫm lên huyết nhục hài cốt người khác mà vươn tới được đỉnh cao của quyền lực.

Phú quý bần thứ, giang hồ hỗn loạn, ai cũng không dám phá vỡ triều cương.

Thời Bắc Tống, giới vương giả thờ phụng phật giáo, phật hiệu Đại Hưng, dựng lên tự tháp, xây dựng phật tượng, là thời kỳ cường thịnh nhất của Hoằng Dương phật giáo.

An cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, từ trước đến này chưa từng có cảnh tượng phồn vinh nào làm người dân sống nhàn nhã tự tại đến vậy.

Chính vì cuộc sống hòa bình, người dân dần dần không còn đoàn kết, quốc phòng suy kiệt. trong khi đó triều đình chỉ tập trung thờ phụng Phật giáo. Ngoài biên ải các nước chư hầu lăm le nhìn ngó, cũng may đội quân trấn thủ ở đó trung dũng thiện chiến, cho nên mới bảo vệ được đất nước không bị ngoại tộc xâm nhập.

Do vốn sống quen trong phồn vinh giàu có, người dân ngày càng lười luyện tập sức khỏe, chỉ phát huy công lực khua môi múa mép.

Cuối cùng, vào một ngày, cả đông kinh nổi lên lời đồn đãi từ trong kinh thành truyền tới – hoàng cung kinh biến!

P/s: Hệ liệt này gồm có 3 quyển, nói về 2 cp, Tiêu sẽ làm quyển 1 và 3 nói về cp Triệu Hồng Lân x Triệu Tĩnh, còn quyển 2 nói về con trai của Triệu Hồng Lân sẽ do Tiểu Hắc làm ^^

Hoàng tộc bại hoại – Tiết tử

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 1

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 2

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 3

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 4

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 5

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 6

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 7

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 8

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 9

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 10

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 11

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 12

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 13

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 14

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 15

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 16

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 17

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 18

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 19

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 20

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 21

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 22

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 23

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 24

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 25

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 26

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 27

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 28

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 29

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 30

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 31

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 32

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 33

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 34

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 35

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 36

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 37

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 38

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 39

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 40

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 41

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 42

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 43

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 44

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 45

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 46

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 47

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 48

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 49

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 50

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 51

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 52

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 53

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 54

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 55

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 56

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 57

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 58

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 59

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 60

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 61

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 62

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 63

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 64

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 65

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 66

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 67

Hoàng tộc bại hoại – CHƯƠNG 68

SHARE
Previous articleHoàng tộc bại hoại - CHƯƠNG 68
Next articleHoàng kim dũng giả truyền kỳ

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI