Do ký phỉ nhiên: Phong lưu

0
30
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu (Hoàn)

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Số chương: 17

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tranh đoạt quyền lực, cung đình, niên hạ, thiên chi kiêu tử, hoan hỉ oan gia, BE

Văn án 

Một năm kia, cảnh vẫn thế, đêm vẫn vậy. Gặp xuân, hoa đẹp, trăng tròn, người vẹn. Trước mắt phồn cảnh khói mây, phố dài náo nhiệt. Hai người ngồi ở lầu các Trường An, kêu một bình rượu ngon, một đĩa thức ăn ngon, đàm chuyện quan trường, tán gẫu nhân sinh.

Người nọ nghiêng chân bắt chéo, tay cầm quạt giấy, mắt sáng như sao, mặt như trăng sáng: “Tử Vọng, ngươi nói xem, trong cuộc sống kinh thành này, mỗi ngày ngủ cũng bất an, có ý nghĩa gì? Theo ta thấy, cùng xe bụi ngựa cưỡi, quan to lộc hậu, không bằng ngày tốt cảnh đẹp, đêm tới đoàn viên, đi thuyền nhỏ, thưởng dương liễu. Cười nhìn nhân sinh, một đời phong lưu.”

Khi đó, Quý thượng thư trong lòng tràn ngập Tề đại tướng quân, Du bảng nhãn một lòng tranh công lập nghiệp. Hai kẻ tâm mang ý xấu, không ai để ý ai. Cho nên, Du Tín nói chuyện đối đáp đều mượn hơi đưa đẩy nhân tâm, Quý Phỉ Nhiên cũng chỉ thờ ơ uống rượu ngắm cảnh. Chẳng bao lâu, Phỉ Nhiên nói quên đi, rồi một hơi cạn sạch. Nhưng trong đó có một câu nói, không hiểu sao khiến Tử Vọng băn khoăn nửa đời sau:

Cùng xe bụi ngựa cưỡi, quan to lộc hậu, không bằng ngày tốt cảnh đẹp, đêm tới đoàn viên, đi thuyền nhỏ, thưởng dương liễu. Cười nhìn nhân sinh, một đời phong lưu.

Văn án tóm lại:

Chết dưới công cực phẩm, làm thụ cũng phong lưu.


 

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ TAM CHƯƠNG

ĐỆ TỨ CHƯƠNG

ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ LỤC CHƯƠNG

ĐỆ THẤT CHƯƠNG

ĐỆ BÁT CHƯƠNG

ĐỆ CỬU CHƯƠNG

ĐỆ THẬP CHƯƠNG

ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG

ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG

ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG

ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG

ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG

ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG (CHƯƠNG KẾT)

50 CÂU HỎI TƯƠNG TÍNH

 

SHARE
Previous articlePhong lưu - PHONG LƯU – 50 CÂU HỎI TƯƠNG TÍNH
Next articleBách thảo chiết - [BTC]HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI