Trấn hồn

0
32

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE

Bản gốc: Đã hoàn – 106 chương

Bản edit: ĐÃ HOÀN

Edit: Duy Lam

Biên tập đánh giá.

Không ai biết trong thành phố ẩn giấu một tổ chức gọi là “Cục Điều Tra Đặc Biệt”. Tổ chức này chuyên điều tra những vụ án mà người sống không tìm ra manh mối. Cục trưởng Triệu Vân Lan cũng không phải một con người đơn giản, từ khi y kế thừa Trấn Hồn lệnh đến nay chấp pháp công bằng, hai đạo âm dương nhất loạt phong sinh thủy khởi. Khi tiếp nhận vụ án giết người trong trường học, Triệu Vân Lan bị thầy giáo bình tĩnh lạnh lùng Thẩm Nguy hấp dẫn, chính là thái độ của Thẩm Nguy với Triệu Vân Lan lại thoắt nóng thoắt lạnh…. Đề tài truyện mới mẻ độc đáo, lấy đô thị linh dị thần quái làm mạch chính, vơ cả thần tiên ma quái vào một đường. Quá trình điều tra phá án không những có mỹ nhân xà, hòa thượng rởm cùng một con mèo mập màu đen biết nói chuyện, còn có cả nhân loại thuần khiết ngốc manh Quách Trường Thành, cho nên chỉnh thể thần yêu ma quái không đến nỗi quá khủng bố. Tác giả hành văn lão luyện, lạnh lẽo âm trầm đan xen hài hước thoải mái.


Trấn hồn – CHƯƠNG 1. SỐ 4 ĐƯỜNG QUANG MINH.

Trấn hồn – CHƯƠNG 2. LUÂN HỒI QUỸ (1)

Trấn hồn – CHƯƠNG 3. LUÂN HỒI QUỸ (2)

Trấn hồn – CHƯƠNG 4. LUÂN HỒI QUỸ (3)

Trấn hồn – CHƯƠNG 5. LUÂN HỒI QUỸ (4)

Trấn hồn – CHƯƠNG 6. LUÂN HỒI QUỸ (5)

Trấn hồn – CHƯƠNG 7. LUÂN HỒI QUỸ (6)

Trấn hồn – CHƯƠNG 8. LUÂN HỒI QUỸ (7)

Trấn hồn – CHƯƠNG 9. LUÂN HỒI QUỸ (8).

Trấn hồn – CHƯƠNG 10. LUÂN HỒI QUỸ (9)

Trấn hồn – CHƯƠNG 11. LUÂN HỒI QUỸ (10)

Trấn hồn – CHƯƠNG 12. LUÂN HỒI QUỸ (11)

Trấn hồn – CHƯƠNG 13. LUÂN HỒI QUỸ (12)

Trấn hồn – CHƯƠNG 14. LUÂN HỒI QUỸ (13)

Trấn hồn – CHƯƠNG 15. LUÂN HỒI QUỸ (14)

Trấn hồn – CHƯƠNG 16. LUÂN HỒI QUỸ (15)

Trấn hồn – CHƯƠNG 17. LUÂN HỒI QUỸ (16)

Trấn hồn – CHƯƠNG 18. LUÂN HỒI QUỸ (17)

Trấn hồn – CHƯƠNG 19. LUÂN HỒI QUỸ (18)

Trấn hồn – CHƯƠNG 20. LUÂN HỒI QUỸ (19)

Trấn hồn – CHƯƠNG 21. SƠN HÀ TRÙY (1)

Trấn hồn – CHƯƠNG 22. SƠN HÀ TRÙY (2)

Trấn hồn – CHƯƠNG 23. SƠN HÀ TRÙY (3)

Trấn hồn – CHƯƠNG 24. SƠN HÀ TRÙY (4)

Trấn hồn – CHƯƠNG 25. SƠN HÀ TRÙY

Trấn hồn – CHƯƠNG 26

Trấn hồn – CHƯƠNG 27

Trấn hồn – CHƯƠNG 28

Trấn hồn – CHƯƠNG 29

Trấn hồn – CHƯƠNG 30

Trấn hồn – CHƯƠNG 31.

Trấn hồn – CHƯƠNG 32.

Trấn hồn – CHƯƠNG 33.

Trấn hồn – CHƯƠNG 34.

Trấn hồn – CHƯƠNG 35

Trấn hồn – CHƯƠNG 36.

Trấn hồn – CHƯƠNG 37.

Trấn hồn – CHƯƠNG 38

Trấn hồn – CHƯƠNG 39.

Trấn hồn – CHƯƠNG 40

Trấn hồn – CHƯƠNG 41

Trấn hồn – CHƯƠNG 42

Trấn hồn – CHƯƠNG 43.

Trấn hồn – CHƯƠNG 44

Trấn hồn – CHƯƠNG 45

Trấn hồn – CHƯƠNG 46

Trấn hồn – CHƯƠNG 47.

Trấn hồn – CHƯƠNG 48

Trấn hồn – CHƯƠNG 49.

Trấn hồn – CHƯƠNG 50.

Trấn hồn – CHƯƠNG 51

Trấn hồn – CHƯƠNG 52.

Trấn hồn – CHƯƠNG 53

Trấn hồn – CHƯƠNG 54

Trấn hồn – CHƯƠNG 55

Trấn hồn – CHƯƠNG 56

Trấn hồn – CHƯƠNG 57

Trấn hồn – CHƯƠNG 58

Trấn hồn – CHƯƠNG 59

Trấn hồn – CHƯƠNG 60

Trấn hồn – CHƯƠNG 61

Trấn hồn – CHƯƠNG 62

Trấn hồn – CHƯƠNG 63

Trấn hồn – CHƯƠNG 64

Trấn hồn – CHƯƠNG 65

Trấn hồn – CHƯƠNG 66

Trấn hồn – CHƯƠNG 67

Trấn hồn – CHƯƠNG 68

Trấn hồn – CHƯƠNG 69

Trấn hồn – CHƯƠNG 70

Trấn hồn – CHƯƠNG 71.

Trấn hồn – CHƯƠNG 72

Trấn hồn – CHƯƠNG 73.

Trấn hồn – CHƯƠNG 74

Trấn hồn – CHƯƠNG 75

Trấn hồn – CHƯƠNG 76

Trấn hồn – CHƯƠNG 77

Trấn hồn – CHƯƠNG 78

Trấn hồn – CHƯƠNG 79

Trấn hồn – CHƯƠNG 80

Trấn hồn – CHƯƠNG 81

Trấn hồn – CHƯƠNG 82

Trấn hồn – CHƯƠNG 83

Trấn hồn – CHƯƠNG 84

Trấn hồn – CHƯƠNG 85

Trấn hồn – CHƯƠNG 86

Trấn hồn – CHƯƠNG 87

Trấn hồn – CHƯƠNG 88

Trấn hồn – CHƯƠNG 89

Trấn hồn – CHƯƠNG 90

Trấn hồn – CHƯƠNG 91

Trấn hồn – CHƯƠNG 92

Trấn hồn – CHƯƠNG 93

Trấn hồn – CHƯƠNG 94

Trấn hồn – CHƯƠNG 95

Trấn hồn – CHƯƠNG 96

Trấn hồn – CHƯƠNG 97

Trấn hồn – CHƯƠNG 98

Trấn hồn – CHƯƠNG 99.

Trấn hồn – CHƯƠNG 100

Trấn hồn – CHƯƠNG 101

Trấn hồn – CHƯƠNG 102

Trấn hồn – CHƯƠNG 103.

Trấn hồn – CHƯƠNG 104

Trấn hồn – CHƯƠNG 105

Trấn hồn – CHƯƠNG 106

Trấn hồn – CHƯƠNG 107 PN1

Trấn hồn – CHƯƠNG 108 PN2

Trấn hồn – CHƯƠNG 109 PN3

Trấn hồn – CHƯƠNG 110 PN4

SHARE
Previous articleTrấn hồn - CHƯƠNG 110 PN4
Next articleTrần Tam Lang - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI