Trần Tam Lang

0
39

Tác giả: Giang Thành

Edit: A-chan

Thể loại: hồ ly công x ách thụ (theo con mắt của ta là nhược công cường thụ, thụ ít ra về tâm lý thì cường hơn công rất nhiều ^^), thụ sủng công, ôn nhu thụ, mỹ công, chủ công….

Tình trạng: đang edit

Văn án:

Hồ tiên Hứa Thiên Tứ dẫn đệ đệ đến nhân gian vui chơi uống trộm rượu. Không ngờ lại rơi vào tay con người, chờ lột da đợi làm thịt. Ngay vào lúc nguy ngập, một gia hỏa tên là Trần Tam Lang lại ra tay cứu hắn, không chỉ cho hắn ăn ngon, còn bôi thuốc cho hắn và đệ đệ… Không không không! Nhân loại không ai tốt, cho dù người này đối với hắn hảo cũng là giả tạo. Ngươi dù không nói gì thì cũng đừng giả hảo tâm giả bộ làm người tốt,Nếu ngày nào đó ngươi rơi vào trong tay bổn đại tiên, ta tuyệt đối cho ngươi “đẹp mắt!”Gì? Trần Tam Lang có huyết quang tai ương, muốn hắn đi bảo vệ y! ?

Hắn hận y còn không kịp, sao còn phải đi bảo vệ y?

Ai quy định là hồ tiên liền nhất định phải báo ân, hơn nữa với pháp thuật lung tung yếu ớt của hắn,

Xem ra ai bảo vệ ai còn là một vấn đề đây…


Trần Tam Lang – CHƯƠNG 1

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 2

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 3

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 4

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 5

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 6

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 7

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 8

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 9

Trần Tam Lang – CHƯƠNG 10

SHARE
Previous articleTrần Tam Lang - CHƯƠNG 10
Next articleTranh phong - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI