Nan nại (Khó nhịn)

0
30

NAN NẠI (khó nhịn)

Tác giả: Tưởng Tưởng Tưởng

Thể loại: cổ trang,  triều đình, nhất công nhất thụ, fanfic, HE

Tình trạng: 30 chương (hoàn)

Rating: R

Người edit: tamsinn (tamsinn.wordpress.com)

Tình trạng edit: hoàn

Tóm tắt (do ta tự viết): Quy Lê Hòa Dã, tam công tử nhà Quy Lê Tể Tướng, tài kỳ thi họa, đỗ đạt trạng nguyên, từng là bạn học của Thái Tử (nay là Hoàng Thượng) Xích Tây Nhân. Thế nhưng đối phương đối đãi hắn tựa như không chút thân thiết, mà lại còn có phần thờ ơ lạnh lùng, khiến Quy Lê không khỏi khó hiểu cùng mất mác. Cái gọi là nan nại, vì hắn chịu đựng sự lãnh cảm, hay vì người kia ẩn giấu một điều gì?

 


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30 (HOÀN)

 

SHARE
Previous articleNan nại - [NAN NẠI] CHƯƠNG 30 (HOÀN)
Next articleNay còn đâu - [NCĐ-1] CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI