Có một loại sầu não

0
75

CÓ MỘT LOẠI SẦU NÃO!

Tác giả: Nam Vân

Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, ngắn, HE

Edit: Yingie (tutudao.wordpress.com)


TỰ

CHƯƠNG 1 – SẦU NÃO BẮT ĐẦU

CHƯƠNG 2 – THANH XUÂN ĐẦY SẦU NÃO

CHƯƠNG 3 – CÒN CÓ LOẠI SẦU NÃO NHƯ VẬY NỮA!

CHƯƠNG 4 – SẦU NÃO ĐỢI CHỜ.

CHƯƠNG 5 – TIẾN VÀO XÃ HỘI RỒI VẪN SẦU NÃO A!

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI