Thiên toán (Cổ Kính)

0
56

Thể loại:  xuyên không, giang hồ, lãnh mạc công x ôn nhu tàn tật thụ, cường cường 1×1, HE

Nhân vật chính:  Lục Đình Tiêu x Trầm Dung Dương

Tình trạng: Hoàn

Editor: Hanamy (hanamyhino.wordpress.com)

Beta Reader: Ami (Chương 1-7)

Văn Án

Thiếu niên Tô Cần lần đầu tiên ra giang hồ, phụng lệnh phụ thân đến Lâm gia ở Giang Tô, trên đường gặp phải Trầm Dung Dương hai chân tàn tật.

Từ cái chết của Lâm gia tam công tử, đến những người trong giang hồ cũng liên tục chết bất đắc kỳ tử, một hồi quần hùng tụ tập, đại hội thưởng kiếm ngay từ đầu đã tràn ngập bất an, phía sau rốt cuộc chôn dấu âm mưu cùng cố sự gì?

Người tính chung quy không bằng trời tính, tham, sân, si, hận, ái, ác, dục, thế gian này có bao nhiêu ân oán tình cừu, tất cả đều không nằm ngoài hai chữ “nhân tính”.

Bạch y, luân ỷ [xe lăn], đao quang kiếm ảnh, ngươi lừa ta gạt, người nọ vẫn thủy chung lẳng lặng ngồi ở đó, nở nụ cười nhìn phong vân.

Hỏi thiên hạ, ai có thể cùng ngươi kề vai sát cánh?

Người ta nói, mắt thấy không nhất định phải là thật, chuyện trong văn án, cũng chưa hẳn là nhân vật chính, hắc.


CHƯƠNG 1 (QUYỂN 1: THIẾU NIÊN TỬ ĐỆ GIANG HỒ LÃO)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 (QUYỂN 2: MẠC SẦU TIỀN LỘ VÔ TRI KỶ)

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6 (QUYỂN 3: HÀ PHƯƠNG NGÂM KHIẾU THẢ TỪ HÀNH)

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9 (QUYỂN 4: TRÌ TRÌ CHUNG CỔ SƠ TRƯỜNG DẠ)

CHƯƠNG 10 QUYỂN 4: PHIÊN NGOẠI • CHUYỆN CŨ

CHƯƠNG 11 QUYỂN 4

CHƯƠNG 12 QUYỂN 4

CHƯƠNG 13 QUYỂN 4

CHƯƠNG 14 QUYỂN 4

CHƯƠNG 15 QUYỂN 4

CHƯƠNG 16 QUYỂN 4

CHƯƠNG 16 QUYỂN 5: MÃN ĐƯỜNG HOA TÚY TAM THIÊN KHÁCH

CHƯƠNG 17 QUYỂN 5

CHƯƠNG 18 QUYỂN 5

CHƯƠNG 19 QUYỂN 5

CHƯƠNG 20 QUYỂN 5

CHƯƠNG 21 QUYỂN 5

CHƯƠNG 22 QUYỂN 5

CHƯƠNG 23 QUYỂN 5

CHƯƠNG 24 QUYỂN 5

CHƯƠNG 25 QUYỂN 5

CHƯƠNG 26 QUYỂN 5

CHƯƠNG 27 QUYỂN 5

CHƯƠNG 28 QUYỂN 5

CHƯƠNG 29 QUYỂN 5: VĨ THANH

CHƯƠNG 30 QUYỂN 6: NHẤT KIẾM QUANG HÀN THẬP TỨ CHÂU

CHƯƠNG 31 QUYỂN 6

CHƯƠNG 32 QUYỂN 6

CHƯƠNG 33 QUYỂN 6

CHƯƠNG 34 QUYỂN 6

CHƯƠNG 35 QUYỂN 6

CHƯƠNG 36 QUYỂN 6

CHƯƠNG 37 QUYỂN 6

CHƯƠNG 38 QUYỂN 6

CHƯƠNG 39 QUYỂN 6

CHƯƠNG 40 QUYỂN 6

CHƯƠNG 41 QUYỂN 6

CHƯƠNG 42 QUYỂN 6: PHIÊN NGOẠI • TRỪ TỊCH 1

CHƯƠNG 43 QUYỂN 6: PHIÊN NGOẠI • TRỪ TỊCH 2

CHƯƠNG 44 QUYỂN 7: CHIẾT HOA TÁI TỬU BẤT TU QUY

CHƯƠNG 45 QUYỂN 7

CHƯƠNG 46 QUYỂN 7

CHƯƠNG 47 QUYỂN 7

CHƯƠNG 48 QUYỂN 7

CHƯƠNG 49 QUYỂN 7

CHƯƠNG 50 QUYỂN 7

CHƯƠNG 51 QUYỂN 7

CHƯƠNG 52 QUYỂN 7: PHIÊN NGOẠI • HÀ KHỔ

CHƯƠNG 53 QUYỂN 7

CHƯƠNG 54 QUYỂN 7

CHƯƠNG 55 QUYỂN 7

CHƯƠNG 56 QUYỂN 7

CHƯƠNG 57 QUYỂN 7

CHƯƠNG 58 QUYỂN 7

CHƯƠNG 59 QUYỂN 7

CHƯƠNG 60 QUYỂN 7

CHƯƠNG 61 QUYỂN 7

CHƯƠNG 62 QUYỂN 7

CHƯƠNG 63 QUYỂN 7

CHƯƠNG 64 QUYỂN 7

CHƯƠNG 65 QUYỂN 7: PHIÊN NGOẠI • ĐÊM XUÂN

 

SHARE
Previous articleThiên toán (Cổ Kính) - CHƯƠNG 65 QUYỂN 7: PHIÊN NGOẠI • ĐÊM XUÂN
Next articleThiều hoa vũ lưu niên - CHƯƠNG 1: TỬ NHI HẬU SINH(*)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI