Ác bà tình nhân

0
63

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: đam mĩ, hài, mà hình như nghe kể bộ này rating 17+, hem biết bạn gấu có edit nổi không nữa, hờ hờ~.

Edit: Panda White.

Beta: Hầu lão bà bà.

Văn án:

Trấn Lan Ưng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất,

Nhưng từ khi nhìn thấy anh vợ tương lai Vũ Duyệt Dương,

Cuối cùng y cũng hiểu được Ác Bà Bà quỷ khóc thần sầu là như thế nào!

Nghĩ đến chính mình là nam tử hán đường đường bảy thước anh dũng thần võ,

Nhìn thấy Vũ Duyệt Dương lại như chuột thấy mèo, tiểu tức phụ nhìn thấy ác bà bà,

Chỉ sợ còn vắt cổ lên mà chạy trốn còn nhanh hơn bay.

Kéo thêm chính là, chính mình lại bị hắn mượn rượu giả điên làm cho ương ngạch thượng, xong việc còn bị hắn đánh cho kêu la đòi mẹ…

MỤC LỤC

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 1

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 2

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 3

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 4

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 5

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 6

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 7

Ác bá tình nhân – CHƯƠNG 8

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here