Ái hậu dư sinh

0
72

Tác giả: Yên thị

Edit: Kei

Beta: Okuko Kodomo

Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang.

Văn Án:

Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào kháng cự người nọ bá đạo tới gần. Người nọ là con riêng của đại ca hắc đạo, nhiều năm sống một mình bên ngoài, còn trẻ lại thành thục, mười mấy tuổi đầu đã là nhà đầu tư tài chính lớn. Người nọ tặng cậu đồng hồ, đưa cậu đàn Piano, ôm cậu cắt móng tay, đối với người khác lại khinh thường. Cuộc sống ngắn ngủi mới mười mấy tuổi đầu, đã bị người nọ mạnh mẽ xâm lấn, cậu không thể chống cự mà sa vào. Nhưng mà người nọ chiếm lấy tất cả trái tim cậu, tất cả tình yêu của cậu xong lại hung hăng bỏ cậu ra. Trải qua trò khôi hài này, cậu đã lì lợm, nước lửa bất xâm. Cậu đã đánh mất năng lực yêu…

MỤC LỤC

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 1

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 2

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 3

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 4

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 5

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 6

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 7

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 8

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 9

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 10

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 11

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 12

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 13

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 14

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 15

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 16

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 17

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 18

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 19

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 20

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 21

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 22

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 23

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 24

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 25

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 26

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 27

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 28

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 29

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 30

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 31

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 32

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 33

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 34

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 35

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 36

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 37

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 38

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 39

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 40

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 41

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 42

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 43

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 44

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 45

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 46

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 47

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 48

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 49

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 50

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 51

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 52

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 53

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 54

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 55

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 56

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 57

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 58

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 59

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 60

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 61

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 62

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 63

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 64

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 65

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 66

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 67

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 68

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 69

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 70

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 71

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 72

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 73

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 74

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 75

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 76

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 77

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 78

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 79

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 80

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 81

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 82

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 83

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 84

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 85

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 86

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 87

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 88

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 89

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 90

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 91

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 92

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 93

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 94

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 95

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 96

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 97

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 98

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 99

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 100

Ái hậu dư sinh – CHƯƠNG 101

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here