Bá đạo vs ôn nhu

0
177

Tác giả : Tam Nguyệt

Editor: Maru chan

Thể loại : Hiện đại, bá đạo công, ôn nhu thụ

VĂN ÁN

Dưới cơ duyên xảo hợp, Hình Hòa cứu được Phi Nhiên đang bị đánh hội đồng, trải qua gặp gỡ, Hình Hòa dần dần thích Phi Nhiên, nhưng mà cái tên quật cường này luôn luôn né tránh tình cảm của mình, rõ ràng hắn cũng thích mình, tại sao lại vẫn muốn trốn? Nếu như vậy, thì không thể làm gì khác hơn là tìm một người thứ ba đến làm thí nghiệm một chút rồi…

Chung qui cứ tưởng rằng bản thân mình thương đứa em trai thiện lương kia, nhưng mà không nghĩ tới mình hóa ra nhanh như vậy lại chuyển sang yêu người có ân với mình. Không nên, không nên, Hình Hòa nói qua y đã thích người khác, mình cũng không thể lại một lần nữa trầm mê trong sự ôn nhu của y, phải làm cái gì bây giờ? Bỏ trốn…

MỤC LỤC

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 1

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 2

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 3

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 4

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 5

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 6

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 7

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 8

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 9

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 10

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 11

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 12

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 14

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 15

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 16

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 17

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 18

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 19

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 20

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 21

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 22

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 23

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 24

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 25

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 26

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 27

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 28

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 29

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 30

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 31

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 32

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 33

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 34

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 35

Bá đạo vs Ôn nhu – CHƯƠNG 36

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here