Bạn diễn

0
111

Tên tác phẩm: Huỳnh mạch phách đương

Tác Giả: Thất Ưu

Thuộc tính phân loại: Hiện đại – cuộc sống đô thị, GV, niên hạ, công sủng thụ, ấm áp, 1×1, HE

Edit: Samleo

Rating: NC17

Pairing: Ruka x Từ Triết Ấp

“Truyện dài vừa phải, có H nhưng mà không nặng lắm, ai cũng xem được. Truyện ấm áp không ngược, thích hợp xem trước khi ngủ.” – Trích Qingzhu’s valley

MỤC LỤC

Bạn diễn – CHƯƠNG 1

Bạn diễn – CHƯƠNG 2

Bạn diễn – CHƯƠNG 3

Bạn diễn – CHƯƠNG 4

Bạn diễn – CHƯƠNG 5

Bạn diễn – CHƯƠNG 6

Bạn diễn – CHƯƠNG 7

Bạn diễn – CHƯƠNG 8.1

Bạn diễn – CHƯƠNG 8.2

Bạn diễn – CHƯƠNG 9

Bạn diễn – CHƯƠNG 10

Bạn diễn – CHƯƠNG 11

Bạn diễn – CHƯƠNG 12

Bạn diễn – CHƯƠNG 13

Bạn diễn – CHƯƠNG 14

Bạn diễn – CHƯƠNG 15

Bạn diễn – CHƯƠNG 16

Bạn diễn – CHƯƠNG 17

Bạn diễn – CHƯƠNG 18

Bạn diễn – CHƯƠNG 19

Bạn diễn – CHƯƠNG 20

Bạn diễn – CHƯƠNG 21

Bạn diễn – CHƯƠNG 22

Bạn diễn – CHƯƠNG 23

Bạn diễn – CHƯƠNG 24

Bạn diễn – CHƯƠNG 25

Bạn diễn – CHƯƠNG 26

Bạn diễn – CHƯƠNG 27

Bạn diễn – CHƯƠNG 28

Bạn diễn – CHƯƠNG 29

Bạn diễn – CHƯƠNG 30

Bạn diễn – CHƯƠNG 31

Bạn diễn – CHƯƠNG 32

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here