Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt

0
48

Tác giả: Ma Hoa Đông

Editor: Cao Ying

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hoan hỉ oan gia, phúc hắc công x tạc mao cố chấp thụ, HE

 Văn án 

Bát quái phóng viên: Quan hệ của các cậu thật tốt!

An Trình Điển: Tôi và Tiểu Lược là bạn tốt! Bằng hữu tốt nhất!

Văn Lược dưới đáy lòng gào rít: Ai với cậu là bạn tốt? Tôi liền cho cậu một phần thưởng!

Bái quái phóng viên: Xin hỏi An Trình Điển, cậu thích mẫu người con gái như thế nào?

An Trình Điển liếc mắt sang người nào đó: Tôi thích mẫu người tương đối khỏe mạnh (cường tráng).

Văn Lược nhìn xem chính mình, cậu mới cường tráng!

Văn Lược vẫn luôn tự cho mình tạo hình tượng siêu sao, thầm nghĩ cố gắng công tác kiếm tiền sau đó tìm một chỗ dưỡng lão. Hắn không nghĩ tới tại một lễ trao giải cư nhiên gặp phải ảnh đế An Trình Điển. Đồng dạng là siêu sao nhưng sao da mặt đối phương lại dày như vậy. Cưỡng bách ái tình để đẩy mạnh tiêu thụ còn chưa tính, cư nhiên còn bá vương ngạnh thượng cung. Văn Lược tạc mao* hoàn toàn bị phúc hắc siêu sao kia kích phát, chắc chắn đó là chuyện phiền toái nhất giữa nam nhân và nam nhân.

(*Tạc mao: chỉ người thường dễ nổi điên khi bị chọc vào)

Phúc hắc tiểu công đẩy ngã tạc mao thụ. Đây là chính là chủ đề thiên văn.

MỤC LỤC

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 1

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 2

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 3

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 4

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 5

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 6

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 7

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 8

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 9

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 10

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 11

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 12

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 13

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 14

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 15

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 16

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 17

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 18

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 19

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 20

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 21

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 22

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 23

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 24

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 25

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 26

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 27

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 28

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 29

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 30

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 31

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 32

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 33

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 34

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 35

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 36

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 37

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 38

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 39

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 40

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 41

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 42

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 43

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 44

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 45

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 46

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 47

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 48

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 49

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 50

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 51

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 52

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 53

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 54

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 55

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 56

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 57

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 58

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 59

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 60

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 61

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 62

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 63

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 64

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 65

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 66

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 67

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 68

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 69

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 70

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 71

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 72

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – CHƯƠNG 73

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here