Diễm luyến tàn đồng

0
152

Tác giả: Duật Nhật

Thể loại: cổ trang, mỹ nhược thụ cường công, manh thụ, 1×1, cường thủ hào đoạt, công sủng thụ, ngọt ngào, HE

Tuyển tập: tàn tật

Tình trạng: hoàn

Nhân vật chính: Tử Đồng

Nội dung:

Anh công trở về sơn trang tiếp quản công việc và gia sản của phụ thân. Tình cờ gặp dc em thụ trong 1 khuôn viên bí mật trong sơn trang. Em mang đôi mắt màu tím cùng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khiến anh vừa thấy đã nhất kiến chung tình.

MỤC LỤC

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 1

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 2

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 3

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 4

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 5

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 6

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 7

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 8

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 9

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 10

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 11

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 12

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 13

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 14

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 15

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 16

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 17

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 18

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 19

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 20

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 21

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 22

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 23

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 24

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 25

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 26

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 27

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 28

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 29

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 30

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 31

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 32

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 33

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 34

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 35

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 36

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 37

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 38

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 39

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 40

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 41

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 42

Diễm luyến tàn đồng – CHƯƠNG 43

HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here