Kẻ mù, người điếc

0
195

Tác giả: Quỷ Thủ Thư Sinh

Thể Loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ấm áp, nhất thụ nhất công

Tình Trạng: Hoàn

Biên tập: Zhou Zhou, Thanh Hà

GIỚI THIỆU

Hai con người khiếm khuyết , hai kẻ  tội nghiệp , có chung một tình yêu , đơn thuần  , nhẹ nhàng mà vô cùng đáng quý , đáng trân trọng .

Truyện nhẹ nhàng , nó không lấy nước mắt của bạn bằng câu từ , mà là sự ngưỡng mộ một tình yêu thuần khiết thấm dần vào trong tim !

MỤC LỤC

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 1

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 2

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 3

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 4

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 5

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 6

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 7

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 8

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 9

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 10

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 11

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 12

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 13

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 14

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 15

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 16

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 17

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 18

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 19

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 20

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 21

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 22

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 23

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 24

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 25

Kẻ mù, Người điếc – CHƯƠNG 26

HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here