Kế phụ

0
181

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến

Editor: Jas (https://lactiencoc.wordpress.com)

Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, sinh tử, song tính, luyến đồng, phúc hắc bá đạo công, mỹ thụ, cường đoạt thủ hào, HE

GIỚI THIỆU

Cái này là cha kế với con vợ, cũng coi như phụ tử đi ha. Em nó mới 13t là đã bị pa pa nó ăn rùi. Nếu nàng nào thíc cao H, thíc phụ tử thì nên coi bộ này. Em thụ là song tính, có cả 2 bộ phận của nam nữ

Nếu nàng nào kị phụ tử, song tính, cao H, xin mời back. Vì truyện này dùng từ rất BT. Mấy từ ngữ khúc H thì ta vẫn giữ nguyên, nên nếu nó BT thì tại chị Mông nhá, o phải ta thêm vô đâu.

 

 

MỤC LỤC

Kế phụ – CHƯƠNG 1

Kế phụ – CHƯƠNG 2

Kế phụ – CHƯƠNG 3

Kế phụ – CHƯƠNG 4

Kế phụ – CHƯƠNG 5

Kế phụ – CHƯƠNG 6

Kế phụ – CHƯƠNG 7

Kế phụ – CHƯƠNG 8

Kế phụ – CHƯƠNG 9

Kế phụ – CHƯƠNG 10

Kế phụ – CHƯƠNG 11

Kế phụ – CHƯƠNG 12

Kế phụ – CHƯƠNG 13

Kế phụ – CHƯƠNG 14

Kế phụ – CHƯƠNG 15

Kế phụ – CHƯƠNG 16

Kế phụ – CHƯƠNG 17

Kế phụ – CHƯƠNG 18

Kế phụ – CHƯƠNG 19

Kế phụ – CHƯƠNG 20

Kế phụ – CHƯƠNG 21

Kế phụ – CHƯƠNG 22

Kế phụ – CHƯƠNG 23

Kế phụ – CHƯƠNG 24

Kế phụ – CHƯƠNG 25

Kế phụ – CHƯƠNG 26

Kế phụ – CHƯƠNG 27

Kế phụ – CHƯƠNG 28

Kế phụ – CHƯƠNG 29

Kế phụ – CHƯƠNG 30

Kế phụ – CHƯƠNG 31

Kế phụ – CHƯƠNG 32

Kế phụ – CHƯƠNG 33

Kế phụ – CHƯƠNG 34

Kế phụ – CHƯƠNG 35

Kế phụ – CHƯƠNG 36

Kế phụ – CHƯƠNG 37

Kế phụ – CHƯƠNG 38

Kế phụ – CHƯƠNG 39

Kế phụ – CHƯƠNG 40

Kế phụ – CHƯƠNG 41

Kế phụ – CHƯƠNG 42

Kế phụ – CHƯƠNG 43

Kế phụ – CHƯƠNG 44

Kế phụ – CHƯƠNG 45

Kế phụ – CHƯƠNG 46

Kế phụ – CHƯƠNG 47

Kế phụ – CHƯƠNG 48

Kế phụ – CHƯƠNG 49

Kế phụ – CHƯƠNG 50 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here