Khuynh thế – Thiên hạ duy song

0
159

Thể loại: cổ trang, giang hồ, hỗ công, cường công cường thụ

GIỚI THIỆU

Dưới bóng đào hoa phong.Có một thân ảnh hồng sắc. Hồng sam, hồng phát, hồng đồng. Đỏ rực như liệt hỏa.

Cung chủ Ngạo Thần Cung danh dương võ lâm. Dung nhan khuynh thành tuyệt thế, tà mị mà mê hoặc nhân tâm. Vô tâm vô tình, tàn nhẫn thị huyết, băng lãnh nhập cốt. Thế nhân chỉ trích hắn, phỉ nhổ hắn, Bảo hắn là thứ tà ma yêu mị, thí phụ, sát huynh đệ, diệt tẫn những kẻ ngoan cố trên con đường nhất thống võ lâm. Thế nhưng có người biết đằng sau vinh quang ấy thấm đẫm bao nhiêu huyết hồng, bao nhiêu đau đớn dằn vặt cùng gian khổ tuyệt vọng…

Không ai hiểu

Chẳng ai hay

Nhiều năm về trước

Thiếu niên mang trên lưng niềm căm hận cường liệt, nỗi bi ai không người thấu hiểu… cùng một mảnh kí ức bị lãng quên…

“Hắn nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận

Hắn nói, một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi những kẻ đả thương ta trả giá thật nhiều

Hắn nói, từ nay về sau tâm ta đã chết…”

Hắn tên… Hách Liên Cô Tuyết

.

 

“Đa tình công tử”

“Thánh thủ độc tiên”

Đó là những danh hiệu thế nhân chỉ dùng cho một người

Nam Cung Lộng Nguyệt… giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo

Sát khí độc lãnh, hương sen nhàn nhạt

Tuấn nhan tà mị mà tao nhã

Tử sắc phượng nhãn tà tứ đa tình

Bạch y, tử phát, phong tư cao ngạo tôn quý, thân hình mờ ảo tựa tiên ảnh

Chấn hồn đoạt phách!

Nam Cung Lộng Nguyệt

Lộng Nguyệt..

Nguyệt.

Mười năm chờ đợi mòn mỏi một bóng hình

Đau hắn, sủng hắn, thương hắn… tất cả vì hắn

Hắn không biết

Hắn không hiểu

…Bởi vì… hắn đã quên

“Ta Nam Cung Lộng Nguyệt cả đời có hai chuyện may mắn nhất

Một chuyện, là thật lâu thật lâu trước kia, ta đã gặp hắn

Một chuyện, là ta đã dùng tất cả sinh mệnh đi thương hắn”

~oOo~

Hai yêu tà nam tử khinh cuồng tà tứ, ngạo nghễ đứng trên đỉnh thiên hạ.

Một lần gặp gỡ, trở thành ký ức dây dưa cả đời, ràng buộc khắc sâu tận linh hồn

Tử nhãn hồng đồng nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương.

Là địch nhân, cũng là ái nhân

Mang trên mình một tầng cấm kỵ, sở thụ thiên địa nguyền rủa.

MỤC LỤC

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 1

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 2

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 3

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 4

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 5

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 6

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 7

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 8

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 10

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 11

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 12

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 13

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 14

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 15

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 16

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 17

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 18

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 19

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 20

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 21

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 22

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 23

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 24

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 25

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 26

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 27

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 28

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 29

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 30

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 31

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 32

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 33

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 34

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 35

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 36

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 37

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 38

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 39

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 40

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 41

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 42

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 43

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 44

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 45

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 46

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 47

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 48

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 49

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 50

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 51

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 52

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 53

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 54

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 55

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 56

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 57

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 58

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 59

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 60

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 61

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 62

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 63

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 64

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 65

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 66

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 67

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 68

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 69

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 70

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 71

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 72

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 73

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 74

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 75

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 76

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 77

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 78

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 79

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 80

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 81

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 82

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 83

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 84

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 85

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 86

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 87

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 88

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 89

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 90

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 91

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 92

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 93

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 94

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 95

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 96

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 97

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 98

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 99

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 100

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 101

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 102

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 103

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 104

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 105

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 106

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 107

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 108

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 109

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 110

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 111

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 112

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 113

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 114

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 115

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 116

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 117

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 118

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 119

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 120

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 121

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 122

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 123

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 124

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 125

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 126

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 127

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 128

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 129

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 130

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 131

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 132

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 133

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 134

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 135

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 136

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 137

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 138

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 139

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 140

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 141

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 142

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 143

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 144

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 145

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 146

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 147

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 148

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 149

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 150

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 151

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 152

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 153

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 154

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 155

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 156

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 157

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 158

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 159

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 160

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 161

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 162

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 163

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 164

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 165

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 166

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 167

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 168

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 169

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 170

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 171

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 172

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 173

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 174

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 175

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 176

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 177

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 178

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 179

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 180

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 181

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 182

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 183

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 184

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 185

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 186

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 187

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 188

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 189

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 190

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 191

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 192

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 193

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 194

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 195

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 196

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 197

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 198

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 199

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 200

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 201

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 202

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 203

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 204

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 205

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 206

Khuynh thế – Thiên hạ duy song – CHƯƠNG 207

HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here