Kiếm Lãnh Tâm Hàn

0
62

Tác giả: Lê Hoa

Thể loại: cổ trang, 1 x 1, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Dịch: Quick Trans

Edit: tiểu Du

Văn án:

Anh là  giáo chủ ma giáo, võ công cực cao, vô cùng cao ngạo, tự kiêu, độc ác.  Võ lâm đồng đạo triệu tập hội nghị diệt trừ ma giáo, em được đề cử để đi diệt trừ anh. Anh lần đầu tiên nhìn thấy em thì  nổi lên tính xấu, vậy là anh dùng mưu bắt em về nhà….

MỤC LỤC

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 1

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 2

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 3

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 4

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 5

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 6

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 7

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 8

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 9

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 10

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 11

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 12

Kiếm Lãnh Tâm Hàn – CHƯƠNG 13

HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here