Kiều thượng đính ước kiều hạ ái

0
114

Tác giả: Long Văn Nghiễn

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE..

Dịch: QT tiên sinh

Edit: Minh Tiêu

 Văn án

Hắn không muốn dính dáng đến ai.

Bởi vì những người quanh hắn đều là vì công danh lợi lộc

Trong tâm chỉ có thân ảnh màu lam kia mới khiến hắn có cảm giác bình yên.

Nhưng rồi một ngày ở công ty hắn xuất hiện một hài tử.

Cư nhiên mở miệng gọi hắn: “Ba ba” …

? ? ? Hắn từ khi nào có nhi tử?

MỤC LỤC

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 1

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 2

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 3

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 4

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 5

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 6

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 7

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 8

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 9

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 10

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 11

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 12

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 13

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 14

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 15

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 16

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 17

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 18

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 19

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 20

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 21

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 22

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 23

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 24

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 25

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 26

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 27

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 28

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 29

Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – CHƯƠNG 30

HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here