Soán vị ba

0
105

Tác giả: Phong khởi liên y (cùng tác giả “Con diều”)

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, cổ trang, hài.

Edit: Minh Nguyệt

Nội dung giản giới:

Ta gọi là Lý Thủ Dự, là thái tử duy nhất của Liêm Đức đế Lý Kinh Hồng tiếng tăm lừng lẫy.

.

Tiên hoàng vốn không có lưu cho ta một đám huynh đệ để diễn trò huynh đệ tranh quyền đoạt vị.

Cũng không có lưu cho ta loạn thần tặc tử nội ưu ngoại phản.

Chỉ chừa cho ta một vị Ngự Sử đại phu Huyền Thượng Đức ôn nhu, một vị phụng xa Đô úy Kiều Vô Ki chính trực công minh, cùng với một vị tam sư tam công Vũ Thanh Túc phi thường đáng sợ.

Phụ tá chánh sự, nói là phụ tá, kỳ thật đại sự tiểu sự điều do bọn họ một tay quyết định, hòan tòan không có nơi cho ta dụng võ.

Làm hoàng đế được đến lúc này, còn có niềm vui thú gì chứ?

Nếu như lúc sống không có kinh tâm động phách, không có cuộc sống câu tâm đấu giác, không có kinh nghiệm cải tử hòan sinh, vậy còn để ta đầu thai vào hoàng thất làm cái gì??

Không phải lo âu mất nước chỉ có thái bình thịnh thế, làm sao ta có cơ hội bộc lộ nhiệt huyết thanh niên đại triển quyền cước chứ?

Cho nên ta nhất định, nhất định phải thoát khỏi cuộc sống không thú vị này!

(Nội dung còn có thể tóm ngọn như sau: Cuộc sống của tiểu hòang đế cùng nỗ lực tìm cách “bức thần tử sóan vị” của ngài.)

MỤC LỤC

Soán vị ba – CHƯƠNG 1

Soán vị ba – CHƯƠNG 2

Soán vị ba – CHƯƠNG 3

Soán vị ba – CHƯƠNG 4

Soán vị ba – CHƯƠNG 5

Soán vị ba – CHƯƠNG 6

Soán vị ba – CHƯƠNG 7

Soán vị ba – CHƯƠNG 8

Soán vị ba – CHƯƠNG 9

Soán vị ba – CHƯƠNG 10

Soán vị ba – CHƯƠNG 11

Soán vị ba – CHƯƠNG 12

Soán vị ba – CHƯƠNG 13

Soán vị ba – CHƯƠNG 14

Soán vị ba – CHƯƠNG 15

Soán vị ba – CHƯƠNG 16

Soán vị ba – CHƯƠNG 17

Soán vị ba – CHƯƠNG 18

Soán vị ba – CHƯƠNG 19

Soán vị ba – CHƯƠNG 20

Soán vị ba – CHƯƠNG 21

Soán vị ba – CHƯƠNG 22

Soán vị ba – CHƯƠNG 23

Soán vị ba – CHƯƠNG 24

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here