Sửu hoàng | Hoàng đế xấu xí – Dịch Nhân Bắc – Full

0
67

Author: Yi Ren Bei (Dịch Nhân Bắc)

Translator : Kail Sahara

Genres : Cổ trang, đam mỹ, thâm cung nội chiến, quan lại tranh đấu.

Tình trạng: full CV + PN

Rating : M

Summary :

Mộng võ lâm tai kiếp trung lương

Nổi trận sấm dị nhân giáng thế

“Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta sẽ không bao giờ ly khai ngươi, ngươi cũng không được rời bỏ ta”

MỤC LỤC

Sửu hoàng – Tiết tử

Sửu hoàng – CHƯƠNG 1

Sửu hoàng – CHƯƠNG 2

Sửu hoàng – CHƯƠNG 3

Sửu hoàng – CHƯƠNG 4

Sửu hoàng – CHƯƠNG 5

Sửu hoàng – CHƯƠNG 6

Sửu hoàng – CHƯƠNG 7

Sửu hoàng – CHƯƠNG 8

Sửu hoàng – CHƯƠNG 9

Sửu hoàng – CHƯƠNG 10

Sửu hoàng – CHƯƠNG 11

Sửu hoàng – CHƯƠNG 12

Sửu hoàng – CHƯƠNG 13

Sửu hoàng – CHƯƠNG 14

Sửu hoàng – CHƯƠNG 15

Sửu hoàng – CHƯƠNG 16

Sửu hoàng – CHƯƠNG 17

Sửu hoàng – CHƯƠNG 18

Sửu hoàng – CHƯƠNG 19

Sửu hoàng – CHƯƠNG 20

Sửu hoàng – CHƯƠNG 21

Sửu hoàng – CHƯƠNG 22

Sửu hoàng – CHƯƠNG 23

Sửu hoàng – CHƯƠNG 24

Sửu hoàng – CHƯƠNG 25

Sửu hoàng – CHƯƠNG 26

Sửu hoàng – CHƯƠNG 27

Sửu hoàng – CHƯƠNG 28

Sửu hoàng – CHƯƠNG 29

Sửu hoàng – CHƯƠNG 30

Sửu hoàng – CHƯƠNG 31

Sửu hoàng – CHƯƠNG 32

Sửu hoàng – CHƯƠNG 33

Sửu hoàng – CHƯƠNG 34

Sửu hoàng – CHƯƠNG 35

Sửu hoàng – CHƯƠNG 36

Sửu hoàng – CHƯƠNG 37

Sửu hoàng – CHƯƠNG 38

Sửu hoàng – CHƯƠNG 39

Sửu hoàng – CHƯƠNG 40

Sửu hoàng – CHƯƠNG 41

Sửu hoàng – CHƯƠNG 42

Sửu hoàng – CHƯƠNG 43

Sửu hoàng – CHƯƠNG 44

Sửu hoàng – CHƯƠNG 45

Sửu hoàng – CHƯƠNG 46

Sửu hoàng – CHƯƠNG 47

Sửu hoàng – CHƯƠNG 48

Sửu hoàng – CHƯƠNG 49

Sửu hoàng – CHƯƠNG 50

Sửu hoàng – CHƯƠNG 51

Sửu hoàng – CHƯƠNG 52

Sửu hoàng – CHƯƠNG 53

Sửu hoàng – CHƯƠNG 54

Sửu hoàng – CHƯƠNG 55

Sửu hoàng – CHƯƠNG 56

Sửu hoàng – CHƯƠNG 57

Sửu hoàng – CHƯƠNG 58

Sửu hoàng – CHƯƠNG 59

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here