Tiểu tâm phiến tử

0
149

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Tạm dịch: Cẩn thận kẻ lừa đảo!

Thể loại: Võng du, 1×1, hài, HE

Biên tập: Đông Thiên

Văn án:

Bị trộm acc không nói, lại bị tên hội trưởng biến thái hiểu lầm, đá ra khỏi công hội.

Vì vậy Bố Tranh bi đát quyết định, giả trang nhân yêu câu dẫn cái tên hội trưởng biến thái kia!

Giả bộ ỏn ẻn, bái sư, bồi bồi dưỡng dưỡng tình củm, đến khi kết hôn làm loạn một trận, cuối cùng sẽ đem tên kia hung hăng một cước đá văng!

“Anh zai anh có thể dẫn em theo không?  Không có sư phụ dẫn đi, em đã chết mấy lần rồi~”

Hết thảy tưởng tượng đều là tốt đẹp như vậy, chỉ có điều…

“Lừa đảo hình như bị lừa đảo lừa… ”

Nội dung:

Vai chính: Bố Bố (Bố Tranh) x Never (Triệu Tư Đằng) [kiện tức tạc mao thụ x phúc hắc tác gia công]

Phối hợp diễn: Tiện Thần x Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lâm Kỳ), Vũ Điệu Đom Đóm x phiêu thệ mâm côi hoa (Hạ Cẩn), công hội Truyền Thuyết Bất Bại, và 1 dàn hủ xinh tươi…

Khác: game online bàn phím, game ma pháp phương Tây, game online tưởng tượng.

MỤC LỤC

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 1

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 2

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 3

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 4

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 5

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 6

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 7

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 8

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 9

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 10

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 11

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 12

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 13

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 14

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 15

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 16

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 17

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 18

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 19

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 20

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 21

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 22

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 23

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 24

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 25

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 26

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 27

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 28

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 29

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 30

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 31

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 32

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 33

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 34

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 35

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 36

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 37

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 38

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 39

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 40

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 41

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 42

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 43

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 44

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 45

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 46

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 47

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 48

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 49

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 50

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 51

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 52

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 53

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 54

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 55

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 56

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 57

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 58

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 59

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 60

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 61

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 62

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 63

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 64

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 65

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 66

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 67

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 68

Tiểu tâm phiến tử – CHƯƠNG 69

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here