Tinh linh trên vai dã thú

0
234

(Dã thú kiên thượng đích tinh linh)

Nguyên tác: Du Du Tiên

Biên tập: Huyền

Beta: Ryan06, Tuyết, Nhật

Thể loại: xuyên việt, dị thế đại lục, thú nhân, chủng điền, manh văn, có sinh tử, nhất thụ nhất công, thông minh khả ái tinh linh thụ, thú nhân cường công, kết thúc viên mãn

Văn án:

Tiểu tinh linh đáng yêu Estes là tinh linh phát thư của “Vương quốc đồng thoại”,

Trên đường phát thư không cẩn thận bị cuốn vào khe nứt không gian,

Đi tới thời không mà cương thi tàn sát bừa bãi, làm cho nhân loại diệt vong,

Chỉ còn thế giới thú nhân mà bọn họ chế tạo ra…

Tóm lại,

Đây là chuyện xưa của một tiểu tinh linh chỉ có 5cm cùng một cự thú cao 3m.

~♥~

MỤC LỤC

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 1

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 2

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 3

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 4

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 5

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 6

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 7

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 8

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 9

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 10

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 11

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 12

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 13

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 14

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 15

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 16

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 17

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 18

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 19

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 20

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 21

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 22

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 23

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 24

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 25

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 26

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 27

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 28

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 29

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 30

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 31

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 32

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 33

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 34

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 35

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 36

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 37

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 38

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 39

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 40

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 41

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 42

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 43

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 44

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 45

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 46

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 47

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 48

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 49

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 50

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 51

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 52

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 53

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 54

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 55

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 56

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 57

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 58

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 59

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 60

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 61

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 62

Tinh linh trên vai dã thú-1 – CHƯƠNG 63

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here