Vạn ngô chi linh

0
146

Tác giả: Vân Thấm Duyệt

Thể loại: huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ma pháp

Convert: Lâm Phong

Ghép đôi: Linh x Vạn Thần Dật

Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Văn Án

Y là một cô nhi, cũng là một sát thủ, sau một lần nhiệm vụ thành công định ly khai thì bị một người y không chút để ý nổ súng giết chết. Một lần nữa tỉnh lại chính là trong một rừng rậm, một rừng rậm không bóng người, nơi này có động vật kỳ quái, chúng biết phun nước, còn có thể phun lửa?

MỤC LỤC

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 1

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 2

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 3

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 4

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 5

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 6

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 7

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 8

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 9

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 10

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 11

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 12

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 13

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 14

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 15

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 16

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 17

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 18

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 19

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 20

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 21

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 22

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 23

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 24

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 25

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 26

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 27

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 28

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 29

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 30

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 31

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 32

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 33

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 34

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 35

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 36

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 37

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 38

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 39

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 40

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 41

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 42

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 43

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 44

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 45

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 46

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 47

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 48

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 49

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 50

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 51

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 52

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 53

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 54

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 55

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 56

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 57

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 58

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 59

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 60

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 61

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 62

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 63

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 64

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 65

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 66

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 67

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 68

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 69

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 70

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 71

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 72

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 73

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 74

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 76

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 77

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 78

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 79

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 80

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 81

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 82

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 83

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 84

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 85

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 86

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 87

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 88

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 89

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 90

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 91

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 92

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 93

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 94

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 95

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 96

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 97

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 98

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 99

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 1

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 101

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 102

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 103

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 104

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 105

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 106

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 107

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 108

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 109

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 110

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 111

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 112

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 113

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 114

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 115

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 116

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 117

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 118

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 119

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 120

Vạn ngô chi linh – CHƯƠNG 121

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here