Cổ mộ kỳ duyên

0
43

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: cổ trang, cung đình, xuyên qua, nhất thụ nhất công, huyền huyễn

Editor: luckfox

Nhân vật: Viên Dã x Bách Lý Giang

Tóm tắt:

( Cảm ơn bạn gemstone bên vnsharing đã cung cấp thông tin)

Vũ Vân hoàng triều ở Đông đại lục có 7 vị hoàng tử trong đó nổi bất nhất chính là Ngũ vương gia Viên Dã, được xưng là chiến thần, bách chiến bách thắng, ở trên chiến trường khiến cho kẻ địch run sợ. Vị này chỉ có một tật xấu duy nhất là tính trăng hoa, phong lưu, giam cầm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

1000 năm trước Đông Đế chết đi để lại một di lệnh, cứ 100 năm một quốc gia sẽ phải cử đi hoàng tử của mình vào cổ mộ để thực hiện yêu cầu của Đông Đế, nếu không tuân mệnh thì 10 năm sau sẽ có tai họa giáng xuống toàn đại lục. Thời kỳ 100 năm đã tới, lần này đến lượt Vũ Vân hoàng triều, hoàng thượng hỏi xem có vị hoàng tử nào tự nguyện đi thì vương gia của chúng ta trong lúc mơ màng nghe nhầm thành hỏi tối nay có đi thanh lâu không nên đã mừng rỡ đồng ý, từ đấy bánh xe vận mệnh bắt đầu.

MỤC LỤC

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 1

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 2

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 3

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 4

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 5

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 6

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 7

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 8

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 9

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 10

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 11

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 12

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 13

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 14

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 15

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 16

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 17

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 18

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 19

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 20

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 21

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 22

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 23

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 24

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 25

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 26

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 27

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 28

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 29

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 30

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 31

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 32

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 33

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 34

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 35

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 36

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 37

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 38

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 39

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 40

Cổ mộ kỳ duyên – CHƯƠNG 41

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here