Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương

0
93

Tên tác giả: Phạn Phạn Sama

Editor: Tinhvặn

Thể loại: tận thế cương thi, ấm áp, 1×1, HE

Cảnh cáo: chủ yếu là tình tiết ngọt ngào, không có gì đáng sợ

Giới thiệu: Nghiêm Học biết được người yêu Tả Minh Vũ hóa ra không phải con người bình thường, bất tử, đã sống hơn một trăm tuổi! Cậu vừa định mặc kệ tất cả, sống bên người yêu trọn đời thì thế giới tràn ngập cương thi! Cậu mới biết cương thi là loại bệnh độc, người yêu đến từ cơ sở nghiên cứu bệnh độc đó, hai người đi tới trung tâm nguy hiểm nhất tìm thuốc giải độc. Bí ẩn tầng tầng lớp lớp, gặp nhiều người có tốt có xấu, nguy hiểm và âm mưu rình rập chực chờ, liệu họ có thành công vượt qua tất cả chấm dứt cơn ác mộng khủng bố này?

MỤC LỤC

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 1:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 2:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 3:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 4:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 5:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 6:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 7:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 8:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 9:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 10

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 11:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 12:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 13:

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 14

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 15

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 15.1 PN1

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 15.2 PN2

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 16

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 17

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 18

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 19

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 20

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 21

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 22: NGOẠI TRUYỆN A TỨ VÀ TIỂU NGŨ

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 23

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 24

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 25

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 26

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 27

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 28

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 29.

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 30

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 31

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 32

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 33

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 34

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 35

Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương – CHƯƠNG 36 PN3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here