Đạo mộ chi tế phẩm

0
45

Tác giả: Do Đại Đích Yên

Thể loại: đạo mộ, kinh hãi huyền nghi, tình hữu độc chung,thần tiên ma quái, oan gia, 1×1,HE.

Edit:A Bích

Beta: ilysm

Văn án:

Trong lúc mạng sống bị đe dọa nghiêm trọng, Trần Ngọc bất chợt rút ra được kết luận: đời này cậu quá mức xui xẻo, toàn gặp bất hạnh, còn thảm hơn cả đống rác trong xó bếp a!

Đụng trúng một cái bánh tông bự*, cậu nhịn;

Vấp phải lời nguyền còn tới tấp hơn cả vận đào hoa, cậu cũng nhịn;

Gặp phải một tên tự xưng là “chủ nhân” của cậu…

Lật bàn, coi lão tử là “sủng vật” sao?

Cái gì?

Không phải sủng vật, mà là tế phẩm?

Đốt bùa, ném gạo nếp, múa kiếm gỗ đào, ngươi nha đi chết đi!

—————–

*Bánh tông bự: tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ,chỉ cương thi, ma ác, (theo Ma thổi đèn).

MỤC LỤC

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 1: ĐẠO MỘ THẾ GIA

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 2: LÊN ĐƯỜNG

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 3: GẤU CHÓ(1)

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 4: CÓ GIAN NHÀ GỖ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 5: CHỦ NHÂN CỦA THỦ TRÁT*…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG RA NGOÀI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 7: KHE NÚI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 8: BÁNH TÔNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 9: THANH NIÊN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 10: TAM CHIẾT(*)…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 11: TẾ PHẨM….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 12: CỔ….(SÂU ĐỘC)

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 13: PHONG HÀN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 14: SƠN CỐC KHÁC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 15: MỸ NỮ NHƯ NGỌC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 16: XÀ MỸ NỮ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 17: TÌM ĐƯỜNG SỐNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 18: Ở CHUNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 19:Ở CHUNG (2)…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 20:TRẦN GIA …

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 21: CHUẨN BỊ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 22: ĐI VỀ PHÍA TÂY…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 23:KHỐN CẢNH…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 24: TRÒ CHƠI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 25: ĂN ĐÒN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 26: BÃO CÁT….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 27: CÁI BÓNG….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 28: LỀU….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 29: BỌN HỌ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 30: THI THỂ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 31: THẦN MIẾU….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 32: NGƯỜI TRÊN SÔNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 33: QUỶ THÀNH…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 34:  CHIẾC HỘP TỘI ÁC….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 35: GIẢ TẠO….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 36: BẠCH THÁP…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 37: HƯ VÔ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 38: SƯƠNG MÙ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 39: THIÊN NGÔ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 40: THỦY ĐÀM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 41: TƯƠNG NGỘ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 42: ĐOẠN KIỀU…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 43: CUNG ĐIỆN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 44: VĨNH TỨC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 45: NGƯỜI CANH GIỮ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 46: RỜI ĐI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 47: VÔ ĐỀ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 48: TRẢ LỜI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 49: ĐIỆN THOẠI MA…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 50: MẤT TÍCH…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 51: RA BIỂN….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 52: THUYỀN ĐẮM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 53: TRÙNG PHÙNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 54: NÚI TỪ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 55: ĐẢO…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 56: QUỶ ĐẢ TƯỜNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 57: MỘ THẤT…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 58: CHIẾN TRANH LẠNH…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 59: TIẾC NUỐI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 60: THIÊN KIM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 61: ẢO GIÁC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 62: CẦU ĐÁ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 63:SINH TRANG(1)…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 64: CHẠY TRỐN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 65: LIÊN THỦ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 66: TRỨNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 67: TRƯỜNG SINH…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 68: PHÒNG LUYỆN ĐAN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 69: GẶP LẠI NGƯỜI ÁO ĐEN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 70: ĐAN DƯỢC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 71: NGUY CƠ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 72: TẾ TỰ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 73: THÂN THẾ(1)…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 74: THÂN THẾ(2)…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 75: THÂN THẾ(3)…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 76:HỘI HỢP…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 77: NGHÊNH TIÊN KIỀU…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 78: Ở NHÀ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 79:CỐ NHÂN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 80: LƯỚI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 81: CUỐN BÚT KÍ BÌA ĐEN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 82: THUÊ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 83: TUYẾT SƠN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 84: ĐƯỜNG TẮT…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 85: NIẾT BÀN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 86: NHẮC NHỞ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 87: ĐẦM LẦY…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 88: VẬT ĐỂ LẠI

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 89: DỊ TƯỢNG

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 90: MỘNG….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 91: BÓNG NGƯỜI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 92: HOÀI NGHI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 93: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 94: DẤU TAY…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 95: QUÁ KHỨ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 96: DỤ HOẶC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 97: CHÂN TƯỚNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 98: TẾ TỰ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 99: KHOẢN NỢ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 100: KHỞI ĐIỂM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 101: NGOÀI Ý MUỐN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 102: CHUYỆN XƯA….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 103 – BÓNG TỐI:

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 104: THẠCH THẤT…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 105: MINH KHÍ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 106: GẶP LẠI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 107: ÔN NHU…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 108: QUẪN BÁCH…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 109: BẮT CÓC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 110: QUAN TRỌNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 111: CHỮ SỐ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 112: SỐ “3”…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 113: BẮT GIỮ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 114: BÓNG CHỒNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 115: NGUY HIỂM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 116: TỬ ĐỊA SINH MÔN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 117-118: CUỘC SỐNG Ở NHÀ (2)…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 119: NGƯỜI QUEN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 120: CHA MẸ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 121: QUAN HỆ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 122: BẮT ĐẦU…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 123: TRÁCH NHIỆM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 124: BA TỬ CÂU…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 125: QUÁI NHÂN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 126: LÃO NHÂN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 127: XUỐNG NƯỚC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 128: THỜI GIAN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 129: BÓNG NGƯỜI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 130: PHÁT HIỆN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 131: TRUYỀN THUYẾT….

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 132: CẨN THẬN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 133: TIẾN THOÁI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 134: LÃO BÁT…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 135: TIẾP CẬN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 136: NGHI VẤN TẦNG TẦNG LỚP LỚP…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 137: ĐÀM PHÁN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 138: TẨM ĐIỆN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 139: PHÁT HIỆN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 140: PHẢN BỘI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 141: BI THƯƠNG MỘT MÌNH…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 142: CHÂN TƯỚNG PHÍA SAU…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 143: YÊU CẦU…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 144: TẦNG CUNG ĐIỆN THỨ NĂM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 145: HY VỌNG…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 146: GIÚP ĐỠ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 147: ĐIỂM CUỐI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 148: PHÁT HIỆN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 149: MONG MUỐN…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 150: NĂM ĐÓ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 151: BIẾN CỐ…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 152: UY HIẾP…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 153: MẤT ĐI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 154: HIỂU LẦM…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 155: NGHI THỨC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 156: RỜI ĐI…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 157: HẠNH PHÚC…

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 158 PN1

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 159 PN2

Đạo mộ chi tế phẩm – CHƯƠNG 160 PN3

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here