[Bất lương đạo sĩ hệ liệt] – Bộ 1 – Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản

0
145

[Bất Lương Đạo Sĩ Hệ Liệt]

Xui xẻo nhặt được một quả trứng 

AUTHOR: Cẩu Oa Tử/Thiên Nhất

TRANS: QT

EDITOR & BETA: Bát Tiên Thủ Xuyên Vân.

THỂ LOẠI: Huyễn nhuyễn, nhất thụ nhất công, nhẹ nhàng, hài, ấm áp, HE.

Văn án:

đây là cỗ sự của một tán tiên nhặt được một quả đản

Đây là cố sự của một tiểu công được ấp từ đản thành long

Đây là cố sự của một kẻ luyến đồng

Đây là cố sự của một kể không phải luyến đfông

Rốt cuộc là ra sao!

Thì hay thỉnh tiểu công nhanh lớn mau lên!

MỤC LỤC

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 1

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 2

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 3+4

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 5

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 6

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 7

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 8

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 9

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 10

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 11

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 12

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 13

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 14

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 15

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 16

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 17

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 18

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 19

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 20

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 21

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 22

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 23

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 24

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 25

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 26

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 27

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 28

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 29

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 30

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 31.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 32.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 33.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 34.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 35

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 36.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 37.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 38.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 39.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 40.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 41.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 42.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 43.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 44.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 45.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 46

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 47.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 48.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 49

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 50.

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 51

Đảo môi kiểm đáo nhất quả đản – CHƯƠNG 52.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here