Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái | Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái

0
183

(Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái)

Tác giả: Đồi

Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung

Nhân vật chính: Đỗ Trạch, Tu | Nhân vật phụ: … | Tên khác: nhân vật chính, độc giả, YY tiểu thuyết, dị giới, hắc hóa

Editor: Tử Đằng

Beta: Vĩ Cầm, Ibuki Facial Paralysi

——————————-

 Văn án 

Thân là một anti-fan, độc giả lại tiếp tục ném đá tác giả YY văn ngựa đực mà cậu yêu thích nhất để biểu đạt tình yêu nồng cháy của mình. Lần này, cậu ném đá nhân vật chính trong truyện mới: nhân vật chính thánh mẫu đần độn đến không tưởng. Ở trong tình thế đấy mà lại đi cứu con tiện nhân kia? Tác giả SB(ngu v~).

Tác giả: … Đã hiểu.

Sau đó độc giả trợn mắt nhìn nhân vật chính yêu thương của cậu bị ngược bị phản bội lên bờ xuống ruộng, từ nay về sau bước trên con đường bị hắc hóa không thể quay đầu, sụp đổ đến rối tinh rối mù.

Tiếp đó, độc giả đã xuyên không  —— Ai tới nói cho cậu biết tại sao cái người trước mặt nhìn kiểu gì cũng thấy giống nhân vật chính (bị hắc hóa) thế =A=! ?

 Dị giới 

Độc giả (Ôm bài vị của tác giả mà khóc): Anh hùng à! Tôi sai rồi! ! ! Thánh mẫu quả nhiên là phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế giới này! Thế giới này cực kỳ cần thánh mẫu! Cầu xin ánh sáng thánh mẫu của nhân vật chính chiếu rọi đến những người bên cạnh (nhất là tôi)! Hắc hóa là một loại bệnh cần phải trị ——

Nhân vật chính: … Lại đây.

 Thế kỷ 21 

Tác giả: Ách xì, em gái nào nhớ tới tôi vậy?… Cuối cùng cũng viết đến cảnh mờ ám* rồi. Vì thỏa mãn nhu cầu của phần đông độc giả, làm nhiều hơn chút đi, nhân vật chính~

(nguyên văn là cua đồng: có nghĩa là bị xóa, bị che đi.  Vì vậy, “cua đồng” còn có nghĩa là không rõ ràng, mập mờ.)

PS: Truyện 1×1, quỷ súc công, ngạo kiều công, băng sơn công, thú nhân công, ôn nhu công, niên hạ công. Từ từ, nếu mọi người hỏi rõ ràng là 1×1 thì đào đâu ra lắm công vậy, thì đó là vì  trong truyện này công sẽ… sẽ biến thân (sương mù mịt mùng).

PPS: Trong truyện này, phần “Hỗn huyết” là lần thứ hai Đồi muốn thử viết YY văn. Nếu mà có sai sót gì… thì nhất định phải nói cho Đồi biết đó QAQ!

MỤC LỤC

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 1

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 2

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 3

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 4

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 5

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 6

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 7

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 8

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 9

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 10

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 11

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 12

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 13

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 14

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 15

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 16

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 17

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 18

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 19

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 20

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 21

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 22

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 23

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 24

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 25

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 26

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 27

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 28

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 29

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 30

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 31

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 32

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 33

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 34

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 35

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 36

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 37

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 38

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 39

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 40

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 41

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 42

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 43

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 44

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 45

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 46

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 47

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 48

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 49

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 50

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 51

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 52

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 53

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 54

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 55

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 56

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 57

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 58

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 59

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 60

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 61

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 62

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 63

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 64

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 65

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 66

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 67

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 68

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 69

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 70

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 71

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 72

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 73

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 74

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 75

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 76

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 77

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 78

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 79

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 80

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 81

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 82

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 83

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 84

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 85

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 86 + 87

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 88

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 89

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 90

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 91

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 92

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 93

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 94 PN1: TRUNG THU

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 95 PN2

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 96 PN3

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân – CHƯƠNG 97 PN4

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here