Mãng Duyên

0
126

     Tác giả: Bạch Nhật Mộng

      Thể loại: yêu tinh, cổ trang, cường công, mỹ thụ, nhất công nhất thụ

      Pairing: Thương Tuyệt x Mộc Hoa

      Edit: Hàn anh tử

      Văn án:

            Mộc hoa tuổi nhỏ đã cứu lên một mãng xà

              Sau khi thành niên lại được mãng xà tu luyện thành Thương Tuyệt cứu

              Ân tình biến thành hữu tình, hữu tình dần dần hóa tình yêu………

 MỤC LỤC

Mãng Duyên – CHƯƠNG 1

Mãng Duyên – CHƯƠNG 2

Mãng Duyên – CHƯƠNG 3

Mãng Duyên – CHƯƠNG 4

Mãng Duyên – CHƯƠNG 5

Mãng Duyên – CHƯƠNG 6

Mãng Duyên – CHƯƠNG 7

Mãng Duyên – CHƯƠNG 8

Mãng Duyên – CHƯƠNG 9 – VĨ THANH

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here