Mang theo con đi kết hôn

0
124

Tô Chấp Hạ

Thể loại: đam mỹ, 1×1, lãnh tình công x hoa hoa công tử – dẻo mỏ thụ, hài, HE

Pairing: An Triệt x Hướng Thần

Pair phụ: Hồ Diêu x Hồ Dương, Hướng Bắc Bắc x Hướng Nam

Biên dịch: Nê đại vương

Tóm tắt: Truyện kể về một bạn thụ tự bẻ cong mình….

MỤC LỤC

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 1: TAO BAO THỤ VÀ XX CÔNG?

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 2: NGƯU LANG NO.1 CỦA MỘT ĐƠN VỊ KINH DOANH

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 3: MÀU SẮC RẤT XINH ĐẸP… .

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 4: NAM NỮ BÊN BỂ PHUN NƯỚC

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 5: HỘI PHỤ HUYNH.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 6: HAI CHA CON “CHIM CÔNG”

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 7: LÚC TIẾN HÀNH LẠT MỀM BUỘC CHẶT.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 8: MÈO HOANG BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 9: CHIM CÔNG LÒE LOẸT PK MÈO HOANG BA TƯ.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 10: CÁI ĐỒ NỊNH BỢ, HƯỚNG BẮC BẮC.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 11: HÀNH TRÌNH TỚI KHU TRÒ CHƠI (THƯỢNG)

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 12: HÀNH TRÌNH TỚI KHU TRÒ CHƠI (HẠ)

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 13: ĐÁNH VÀO NỘI BỘ…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 14: HỒ DƯƠNG LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 15: ĐẠI LƯU MANH TIỂU LƯU MANH

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 16: HƯỚNG BẮC BẮC MẤT RỒI

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 17: SỢ BÓNG SỢ GIÓ MỘT HỒI

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 18: KHÁCH ĐẾN, MÈO HOANG BA TƯ + HỒ YÊU NÓNG NẢY.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 19: KHÔNG PHẢI NGƯỜI MỘT NHÀ THÌ KHÔNG VÀO CÙNG MỘT CỬA

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 20: ĐÃ VÀO CÙNG MỘT CỬA NHƯNG CHƯA CHẮC LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 21: HỒ YÊU NÓNG NẢY PK BÁ VƯƠNG LONG LÃNH HUYẾT

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 22: TRƯỚC ĐÂY BẮT ĐẦU MỚI HAY LÀ CŨ?

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 23: HƯỚNG BẮC BẮC MUỐN KIẾM NHIỀU TIỀN…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 24: ĐỒNG PHỤC QUYẾN RŨ (THƯỢNG) …

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 25: ĐỒNG PHỤC QUYẾN RŨ (HẠ)…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 26: GIÁ THÀNH, QUYỀN LỢI, MÓN LÃI KẾCH SÙ…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 27: TIỀN ĐỒ RỘNG MỞ, TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 28: HƯỚNG THẦN BỊ ĐÁNH…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 29: THÂN THỂ, TÌNH YÊU. MUỐN THÂN THỂ HAY LÀ MUỐN TÌNH YÊU!…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 30: TÌNH THÂN, TÌNH YÊU, AI HIỂU AI KHÔNG HIỂU?…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 31: AN TỔNG ĐÃ TỈNH NGỘ…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 32: TRÁI TIM PHA LÊ CỦA HƯỚNG BẮC BẮC…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 33: HƯỚNG BẮC BẮC THẤT TÌNH RỒI

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 35: CUỘC GỌI TỪ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ XA LẠ (MÀ QUEN THUỘC)

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 35: YÊU Y HAY LÀ KHÔNG YÊU Y, YÊU CHÍNH LÀ THẾ…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 36: LẦN ĐẦU TIÊN…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 37: CHUYỆN NĂM ĐÓ…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 38: CƠN GIẬN CỦA HƯỚNG BẮC BẮC

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 39: HỖN LOẠN CỦA HỖN LOẠN.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 40: ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ MẸ.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 41: LỄ VẬT

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 42: HÌNH THỨC HÒA BÌNH.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 43: MƠ ƯỚC CỦA HƯỚNG BẮC BẮC…

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 44: SUY NGHĨ, BƯỚNG BỈNH, TÌNH YÊU

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 45: NGƯỜI ĐỨNG ĐẰNG SAU.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 46: VỀ NHÀ.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 47: MẸ HƯỚNG DŨNG MÃNH.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 48: GIAO CHIẾN, BỊ THUA.

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 49: ĐỘNG CHI DĨ TÌNH, HIỂU CHI DĨ LÝ

Mang theo con đi kết hôn – CHƯƠNG 50: GÓC NHÌN CỦA HƯỚNG BẮC BẮC

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here