Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia

0
376

Tác giả: Dạ Du

Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cường cường

Edit: meobeo

Văn án

Mạt thế đến, tang thi hoành hành.

Bạch Cảnh mang theo không gian của hắn trọng sinh.

Tra thụ biến trung khuyển.

Có không gian, có lương thực, có bàn tay vàng.

Nội dung chính: mạt thế trọng sinh, tùy thân không gian.

Nhân vật chính: Bạch Cảnh, Tiêu Táp.

Phối hợp diễn: Hàn Diễn, Chu Tập, Vương Học Binh, Tào Lỗi và đám người liên quan.

Khác: mạt thế, tang thi, thiên tai, biến dị.

MỤC LỤC

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 2: CHUYỆN CŨ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 3: BA BA

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 4 NƯỚC SUỐI

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 6 RỜI ĐI

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 7: HẠ DŨNG

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 8 VẬT TƯ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 9 H THỊ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 10 BIẾN CỐ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 11 ĐÁNH VỠ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 12 TIÊU TÁP

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 13 GÂY SỰ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 14 ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 15 SAU ĐÓ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 16 BỎ QUA

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 17 LÂM GIA

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 18 DU NGOẠN

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 19 NGỌC THẠCH

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 20 Y TỈNH

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 21 KINH HỈ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 22 TRỞ VỀ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 23 TRONG NHÀ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 24 GẶP LẠI

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 25 囧 SỰ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 26

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 27

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 28

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 29

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 30

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 31

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 32

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 33

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 34

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 35

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 36

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 37

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 38

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 39

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 41

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 40

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 42

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 43

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 44

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 45

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 46

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 47

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 48

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 49

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 50

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 51

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 52

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 53

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 54

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 55

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 56

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 57

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 58

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 59

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 60

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 61

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 62

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 62

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 63

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 64

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 65

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 66

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 67

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 68

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 69

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 70

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 71

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 72

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 73

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 74

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 76

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 77

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 78

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 79

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 80

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 81

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 82

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 83

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 84

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 85

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 86

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 87

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 88

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 89

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 90

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 91

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 92

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 93

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 94

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 95

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 96

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 97

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 98

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 99

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 100

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 101

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 102

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 103

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 104

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 105

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 106

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 107

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 108

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 109

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 110

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 111

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 112

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 113

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 114

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 115

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 116

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 117

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 118

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 119

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 120

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 121

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 122

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 123

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 124

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 125

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 126

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 127

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 128

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 129

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 130

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 131 – PN1 TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 132 – PN 2 KẾT THÚC

Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – CHƯƠNG 133 – PN 3 TIỂU TANG THI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here