Một hai ba lên đánh giáo chủ

0
33

(Truyện ngắn)

Tác giả : Trong Hồ Lô Có Anh Hoa. ( Hồ Lô Lý Hữu Hoa Ca)

Edit : Hạ.

Admin: đọc văn án, đoán là sẽ hài (Đọc không thấy hài cũng đừng trách ta dụ người mà hãy trách mình không đủ định lực =]] )

VĂN ÁN

.

Trong đại chiến chính tà, Giáo Chủ Ma Giáo bị tiểu tình nhi của mình phản bội, bản thân bị trọng thương, lúc một lòng muốn báo thù, gặp Võ lâm Minh Chủ đồng dạng như y bị trọng thương từ ven đường nhảy ra…

Minh Chủ:

– Hợp tác đi Ma Đầu.

Giáo Chủ:

– …

Vì thế Giáo Chủ vì báo thù cùng Minh Chủ không biết vì cái gì hợp tác thành tiểu đồng bọn chung đường nhau.

MỤC LỤC

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 1. GIÁO CHỦ BÁO THÙ.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 2. MINH CHỦ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 3. GIAO DỊCH MỜ ÁM TRONG MIẾU ĐỔ NÁT.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 4. TIỂU TÌNH NHI CỦA GIÁO CHỦ ĐẠI NHÂN

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 5. CHUYỆN XƯA CỦA GIÁO CHỦ.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 6. MINH CHỦ VẪN KHÔNG BIẾT LÀM GÌ…

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 7. KHÔNG LÀM SẼ KHÔNG PHẢI CHẾT.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 8. HỪ, LÀ CÔ NƯƠNG NGƯƠI LIỀN NHÌN THẤY QUEN.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 9. ỦA, TỰ NHIÊN THAY ĐỔI NHIỀU THẾ.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 10. ANH HÙNG, ĐĂNG CƠ À?

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 11. GIÁO CHỦ CHÍNH PHÁI ĐÁNH VÀO RỒI.

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 12. LÃO MINH CHỦ

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 13. CHUYỆN CŨ CỦA CHÍNH PHÁI MÔN

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 14. MA ĐẦU! TA SẼ KHÔNG THỎA HIỆP!

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 15. KỊCH TÌNH CẢM GÌ GÌ ĐÓ GHÉT NHẤT!

Một hai ba lên đánh giáo chủ – CHƯƠNG 16. ĐẠI KẾT CỤC.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here