Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc

0
125

( yêu em từ cái nhìn đầu tiên đồng nhân )

Tác giả: Iris lạc

Thể loại: đồng nhân, võng du, đam mỹ, 1×1, hài

Edit:hazuka

Văn án

Giới thiệu nhân vật:

Mô-za-a ——

Tên thật: Hác Mi hay còn gọi là Mi ca hoặc mỹ nhân sư huynh

【 Thích xinh đẹp MM, thích đánh BOSS, càng thích RMB. Ta không phải là không được tự nhiên chịu, ta là tinh khiết thẳng nam!” 】

KO——

【 Thích trang khốc, không thích đánh đố, mê mất tích, cũng thích trên giường vận động. Ta không phải băng sơn, ta là phúc hắc công.】

XXXXX

   Nội dung nhãn: vui mừng oan gia

 

  Tìm tòi mấu chốt tự: Mô-za-a, KO ┃ phối hợp diễn: Tiếu Nại, Vi Vi, Ngu Công, hầu tử ┃ cái khác: Võng du, phúc hắc, Tiểu Bạch, thoải mái

MỤC LỤC

 

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 1

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 2

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 3

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 4

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 5

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 6

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 7

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 8

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 9

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 10

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 11

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 12

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 13

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 14

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 15

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 16

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 17

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 18

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 19

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 20

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 21

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 22

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 23

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 24

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 25

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 26

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 27

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 28

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 29

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 30

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 30 B

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 31

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 32

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 33

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 34 TÂN NIÊN PHIÊN NGOẠI

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 35

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 36

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 37

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 38

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 39

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 40

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 41

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 43

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 42

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 44

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 45

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 46

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 47

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 48

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 49

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 50

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 51

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 52

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 53

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 54

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 55

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 56

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 57

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 58

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 59

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 60

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 61

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 62

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 64

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 63

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 65

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 66

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 67

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 68

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 69

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 70

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 71

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 72

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 73

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 74

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 75

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 76

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 77

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 78

Mỹ nhân đích mĩ cùng hacker đích hắc – CHƯƠNG 79 – PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here