Bách thảo chiết

0
84

Tác giả : Ám Vi Dạ Nguyệt

Thể loại : xuyên không, NP, SM, Incest, luyến đồng, giáo điều

Trans : QT kaka, Gu gồ đại tỷ

Edit: heo lười tiểu hắc ( chính là con bobo0capcap đấy ạ)

GIỚI THIỆU:

Em – Cực Lạc, đệ nhất huấn luyện sư SM, vì một lần đuổi theo jai nên bị người ta dùng làm bia đỡ đạn mà chết.

Sau khi trọng sinh thì trở thành Thất hoàng tử Huyền Lạc Ngọc. Không như những bạn tiền bối xuyên không khác, em ko hứng thú với ngôi cửu ngũ chí tôn, cũng không thích quyền bá thiên hạ, lạc thú của đời em chỉ có duy nhất một thứ – huấn luyện SM sủng vật.

Thân thể của em từ khi sinh ra đã cực kì mẫn cảm, phấn điêu ngọc mài, ai gặp cũng yêu, quả là cực phẩm cho sủng vật SM. Nhưng em là HUẤN LUYỆN SƯ a, ko phải sủng vật, em chỉ thích huấn luyện, dạy dỗ người khác chứ ko muốn cho ai điều khiển em.

Khổ nỗi bản thân em vừa mở mắt đã lọt trúng mắt xanh của cha em – hoàng đế Huyền Kỳ Dịch, một nam nhân cường giả đậm tính chất lang công, lại có độc chiếm d*c rất mạnh. Mà xung quanh em lại là một đàn huynh đệ đang chờ em ”dạy dỗ” a~

Phải làm sao mới vượt lên thân phận của một tiểu thụ để trở thành một huấn luyện sư thời phong kiến, liệu vị lang công hoàng đế có giúp đàn huynh đệ tránh khỏi ma trảo của Huyền Lạc Ngọc hay không?

Thật sự  là rất đáng chờ đợi a~


 

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 1

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 2

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 3

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 4

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 5

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 6

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 7

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 8

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 9

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 10

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 11

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 12

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 13

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 14

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 15

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 16

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 17

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 18

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 19

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 20

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 21

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 22

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 23

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 24

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 25

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 26

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 27

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 28

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 29

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 30

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 31

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 32

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 33

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 34

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 35

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 36

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 37

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 38

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 39

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 40

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 41

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 42

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 43

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 44

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 45

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 46

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 47

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 48

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 49

HOÀNG CUNG CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 50

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 1

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 2

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 3

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 4

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 5

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 6

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 7

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 8

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 9

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 10

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 11

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 12

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 13

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 14

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 15

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 16+17

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 18+19+20

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 21

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 22

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 23

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 24

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 25

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 26

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 27

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 28

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 29

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 30

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 31

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 32

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 33

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 34

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 35

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 36

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 37

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 38

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 39

KÌ NGUYỆ CHƯƠNG – CHƯƠNG 40

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 41

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 42

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 43

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 44

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 45

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 46

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 47

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 48

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 49

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 50 – 53

KÌ NGUYỆN CHƯƠNG – CHƯƠNG 50 – 53

GIAM CẦM – CHƯƠNG 1,2

GIAM CẦM – CHUƠNG 3+4

GIAM CẦM – CHƯƠNG 5,6

GIAM CẦM – CHƯƠNG 5,6

GIAM CẦM – CHƯƠNG 7

GIAM CẦM – CHƯƠNG 8

GIAM CẦM – CHƯƠNG 9

GIAM CẦM – CHƯƠNG 10

GIAM CẦM – CHƯƠNG 11+12

GIAM CẦM – CHƯƠNG 13

GIAM CẦM – CHƯƠNG 14

GIAM CẦM – CHƯƠNG 15

GIAM CẦM – CHƯƠNG 16+17

GIAM CẦM – CHƯƠNG 18

GIAM CẦM – CHƯƠNG 19

GIAM CẦM – CHƯƠNG 20

GIAM CẦM – CHƯƠNG 21

GIAM CẦM – CHƯƠNG 22

GIAM CẦM – CHƯƠNG 23

GIAM CẦM – CHƯƠNG 24

GIAM CẦM – CHƯƠNG 25

GIAM CẦM – CHƯƠNG 26

GIAM CẦM – CHƯƠNG 27

GIAM CẦM – CHƯƠNG 28

GIAM CẦM – CHƯƠNG 29

GIAM CẦM – CHƯƠNG 30

GIAM CẦM – CHƯƠNG 31

GIAM CẦM – CHƯƠNG 32

GIAM CẦM – CHƯƠNG 33

GIAM CẦM – CHƯƠNG 34

GIAM CẦM – CHƯƠNG 35

GIAM CẦM – CHƯƠNG 36

GIAM CẦM – CHƯƠNG 37

GIAM CẦM – CHƯƠNG 38

GIAM CẦM – CHƯƠNG 39

GIAM CẦM – CHƯƠNG 40

GIAM CẦM – CHƯƠNG 41

GIAM CẦM – CHƯƠNG 42

GIAM CẦM – CHƯƠNG 43

GIAM CẦM – CHƯƠNG 44

GIAM CẦM – CHƯƠNG 45

GIAM CẦM – CHƯƠNG 46

GIAM CẦM – CHƯƠNG 47

GIAM CẦM – CHƯƠNG 48

GIAM CẦM – CHƯƠNG 49

GIAM CẦM – CHƯƠNG 50

GIAM CẦM – CHƯƠNG 51

GIAM CẦM – CHƯƠNG 52

GIAM CẦM – CHƯƠNG 53

GIAM CẦM – CHƯƠNG 54

GIAM CẦM – CHƯƠNG 55 [KẾT THÚC]

GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 1

GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 2

GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 3

GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 4

GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 5

GIANG HỒ CHI CHƯƠNG – CHƯƠNG 6

PHIÊN NGOẠI – NGƯU LANG

[PN] SỦNG VẬT TƯỚNG QUÂN ĐÍCH DƯỠNG THÀNH

PHIÊN NGOẠI: TUYỆT SẮC MĨ VỊ

PHIÊN NGOẠI – DIỄM HẠ 1

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here