Dạ diên

0
223

Tác giả: Cẩu Vĩ Ba Thảo

Thể loại: phụ tử, huyền huyễn, cung đình

Edit and beta : Quỳnh

Văn án

Dạ Minh Hiên mỉm cười, ôm Dạ Diên vào lòng, trên mặt hiện lên nét cười cực kì thoải mái.”Người phụ hoàng thích nhất là Diên nhi”

” Diên nhi là của phụ hoàng !” Vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, Dạ Diên vui vẻ khẳng định .


 

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG – TIỀN KIẾP

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG – SINH HẠ

ĐỆ TAM CHƯƠNG_ TÁI KIẾN

ĐỆ TỨ CHƯƠNG_ NGỤ DẠ LONG ĐIỆN

ĐỆ NGŨ CHƯƠNG_ YẾN HỘI SINH THẦN

ĐỆ LỤC CHƯƠNG_CUỒNG LINH CHÂU

ĐỆ THẤT CHƯƠNG_ NGŨ NIÊN

ĐỆ BÁT CHƯƠNG _ HOÀNG GIA HỌC VIỆN

ĐỆ CỬU CHƯƠNG_ TIỂU HẮC ỐC (ĐỆ NHẤT)

ĐỆ THẬP CHƯƠNG _ TIỂU HẮC ỐC (ĐỆ NHỊ)

ĐỆ THẬP NHẤT CHƯƠNG_ CUỒNG NỘ LÀM THỨC TỈNH

ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG – LỜI THỀ

ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG – GIẢI PHÁP

ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG –HOÀNG GIA BẢO KHỐ

ĐỆ THẬP NGŨ CHƯƠNG – ĐỊNH HỒN

ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG – TIỀN KHÁNH CÔNG YẾN

ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG – VŨ CA CA

ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG – NHÀN SẦU

ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG _ ĐƯỜNG PHI VONG MẠNG

ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT CHƯƠNG – CẢM GIÁC AN TOÀN

ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG _ CHÂN TƯỚNG (1)

ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG _ CHÂN TƯỚNG (2)

ĐỆ NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG_ THÁNH SƠN CHI LỮ CỦA TỬ KINH( 1 )

ĐỆ NHỊ THẬP TỨ CHƯƠNG_ THÁNH SƠN CHI LỮ CỦA TỬ KINH (2)

ĐỆ NHỊ THẬP NGŨ CHƯƠNG_ THÁNH SƠN CHI LỮ CỦA TỬ KINH (3 )

ĐỆ NHỊ THẬP LỤC CHƯƠNG _ TÁI KIẾN TÔ KÌ CHI

ĐỆ NHỊ THẬP THẤT CHƯƠNG _ CÙNG TRÒ CHUYỆN (1)

ĐỆ NHỊ THẬP BÁT CHƯƠNG _CÙNG TRÒ CHUYỆN (2)

ĐỆ NHỊ THẬP CỬU_ TIỂU LINH NỔI BÃO

ĐỆ TAM THẬP CHƯƠNG_ MỘT MẢNH HỖN LOẠN

ĐỆ TAM THẬP NHẤT CHƯƠNG_ NGHIÊM PHỤ GÂY SỨC ÉP

ĐỆ TAM THẬP NHỊ CHƯƠNG_ DẠO PHỐ

ĐỆ TAM THẬP TAM CHƯƠNG_LỤC TƯ THIẾU GIA

ĐỆ TAM THẬP TỨ CHƯƠNG _ LY KHAI

ĐỆ TAM THẬP NGŨ CHƯƠNG _ NGUY BIẾN

ĐỆ TAM THẬP LỤC CHƯƠNG_ ẢO CẢNH

ĐỆ TAM THẬP THẤT CHƯƠNG_ GIAO PHONG

ĐỆ TAM THẬP BÁT CHƯƠNG _ HỎA KHÍ

ĐỆ TAM THẬP CỬU CHƯƠNG _ TÌM VỀ

ĐỆ TỨ THẬP CHƯƠNG_ DƯỠNG THƯƠNG

ĐỆ TỨ THẬP NHẤT CHƯƠNG _ PHÓNG KHÁCH

ĐỆ TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG – A! NHÂN SINH

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here