Dữ ái vô quan, dữ thống hữu quan

0
37

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: đam mĩ, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược tâm, chính văn SE – phiên ngoại HE

Cặp đôi: Từ Dương Văn x Lý Tuệ Dương (Dữ ái vô quan)

Trương Bành x Trương Ái Bành (Dữ thống hữu quan)

Raw: [email protected]

Edit: tiểu Chính aka bongsoo

Văn án

Từ Dương Văn này ếm vào trên người tôi một loại ma pháp nào đó, khiến tôi chỉ trong một đêm từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Tuy rằng tôi kiêu ngạo, lại có quyền thế, tiêu xài phóng túng, thế nhưng tôi biết, phép thuật kia rồi một lúc nào đó cũng sẽ biến mất.

Giữa hai người chúng tôi lúc đó chẳng phải là tình yêu, cớ sao lại lấy danh nghĩa tình yêu mà trói buộc tôi.

Mà tại sao tôi lại đam mê được người đó chiều chuộng, rơi vào cái bẫy đặt sẵn mà không cách nào có thể thoát.

Tai tôi rõ ràng nghe thấy người ấy nói yêu tôi, nhưng ai đó.. làm ơn hãy nói cho tôi biết, ẩn ý của những lời này đến tột cùng là yêu hay hận?

MỤC LỤC

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 1

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 2

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 3-4

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 5

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 6

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 7

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 8

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 9

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 10

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 11

Dữ ái vô quan Dữ thống hữu quan – CHƯƠNG 12

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here