Hồng trần nhất mộng

0
123

Tác giả: Nam Trang

Edit: U Linh cốc

Độ dài: 6 chương

Người si nói mộng, tam sinh lại tam sinh;

Bên kia hoàng tuyền, người có thể cười vì ta?


 

CHƯƠNG 1: THẬP TRƯỢNG HỒNG TRẦN THIÊN NGOẠI KHÁCH

(Lữ khách ngoài cõi hồng trần thập trượng)

CHƯƠNG 2: PHÀM TRẦN HỮU TÂM PHẬT VÔ TÂM

(Phàm trần có tâm, Phật không có tâm)

CHƯƠNG 3: PHI THỊ NHÂN GIAN VÔ TÌNH VẬT

(Không phải là vật vô tình chốn nhân gian)

CHƯƠNG 4: TỐI THỊ HỒNG TRẦN PHONG LƯU KHÁCH

(Khách phong lưu nhất chốn hồng trần)

CHƯƠNG 5: BÁN THỊ PHẬT LAI BÁN THỊ TIÊN

(Nửa Phật đến nửa tiên)

CHƯƠNG 6: TÚY NGỌA HỒNG TRẦN DUY NHẤT TIẾU

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here